Müüritööd II

Tellissillused, karniisid ja kaarseinad

Õpiobjekt ehituserialade õpilastele

Koostaja: Harri Sinimeri

Haapsalu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja

2011

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License