Sissejuhatus

iDevice ikoon Õpiobjekti koostas

 

 

Nimi

Uve Uustalu
Töökoht Haapsalu Kutsehariduskeskus
Amet Ehituse-,puidu- ja käsitöö osakonnajuhatajaiDevice ikoon Eesmärgid

Koostatud õpiobjekti abil õppija teab ja tunneb materjali ja töövahendite valiku põhimõtteid lähtuvalt teostatavast ülesandest. Omandab tappseotisega raamukse koostamise tehnoloogia. Valida baaspinda vastavalt tööoperatsioonidele, teostada vajalikke kontrolltoiminguid ja hinnata tööde kvaliteedinõuetele vastavust, analüüsida oma tegevust ning oskab hinnata võimalike riske puidutöötlemisseadmetega töötamisel.

Aitab õppijal paremini omandada konkreetset alateemat kasutades selleks iseseisva töö võimalusi e-keskkonnas. Ette valmistuda tehnoloogilise protsessi teostamiseks erialasel lõputööl nii teoorias, kui praktikas, tisleri eriala omandamiseks.