Tammekakk

LEVIK:

Üleilmse levikuga, kasvab peamiselt tammepuudel, lõuna pool ka kastanitel. Meil leitud sageli vanadel tammedel.

VILJAKEHA:

Mitmeaastane korkjas kuni 30 cm suurune kübar, pealtvaates poolringikujuline. Ülakülg on tavaliselt horisontaalne, hallikaspruun, alakülg on heledam, koosneg suurtest paksuseinalistest labürintjatest lamellidest, servas võib olla ka korrapäraseid poore. Viljakehad moodustuvad tamme surnud osadele - oksatüügastele ja hiljem kändudele.

KAHJUSTUS:

Poolparasiit, tungib puusse selliste tüvevigastuste (oksalõikekohad, kuivanud oksatüükad, piksekahjustused) kaudu, kus paljandub lülipuit. Tekitab aeglaselt areneva pruunmädaniku.

KASUTAMINE:

Värskelt mürgine, kupatatult söödav.


Noored viljakehad, foto M.Vainola

Vana viljakeha, foto M.Vainola

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License