Sissejuhatus

iDevice ikoon Õpiobjekti koostas

Nimi Uve Uustalu
Töökoht Haapsalu Kutsehariduskeskus
Amet Ehituse-,puidu- ja käsitöö osakonnajuhataja

CNC - pingid, üldist

CNC – tehnikat rakendatakse mitmesuguste pinkide juhtimisel. Nimetus CNC tuleneb ingliskeelsetest sõnadest

computer numerical control

eesti keeles oleks see siis vastavalt

arvutijuhtimisega robot-tööpink


Praktikas on asi nii, et tööpinki juhitakse arvutiprogrammi abil, mis annab tööpingile vajaliku info töö teostamiseks.

Igasugune tehnika rakendamine praktilises töös põhineb informatsioonil sellest, kuidas töö tehakse ja millised on mingi töö jaoks vajalikud töötlused tooraine omadusi arvestades. Programmeerija või pingi kasutaja peab valdama pingi kõiki töötluse põhioskusi ja seaduspärasusi, kuna uus tehnika annab ainult täiendavaid töövahendeid töö või selle etapi teostamiseks.

Laiemalt võttes on tegu tööpinkide või nende liini automatiseerimisega. Praegusajal mil üha rohkem edastatakse teavet elektroonsel kujul, võidakse ka tootmistegevuses sobitada tehnikat üha ulatuslikumalt ja mitmel tootmistasandil, kasutades sama informatsiooni erinevate toimingute puhul.

Kui tehnilist tootmist tervikprotsessina laiemalt käsitleda, siis saab kõik alguse ideest ja kavandist (vt. hiljem eraldi skeemi). Tehniline projekt tehakse arvuti abil ja ka joonised koostatakse arvutis (CAD). Neid jooniseid saab sobiva programmi abil ümber töödelda selliselt, et neist saab töötlemisjuhis masinale (CAM), sellisel juhul kasutatakse lühendit CAD/CAM. Kui informatsioon, näiteks joonised , on elektroonsel kujul, siis saab neid edastada ühest arvutist teise, mis ise võivad füüsiliselt üksteisest küllaltki kaugel asuda. Selleks annab võimaluse asjaolu, et projekteerimine võib toimuda kusagil mujal kui tehniline teostus ja sellegipoolest liigub teave kõigi ahelasse kuuluvate sõlmede vahel reaalajas. Selline meetod võimaldab kergesti teostada käesoleval ajal nii levinud tootmise hajutamist ning ulatusliku allhankevõrgu loomist ja ülalpidamist.

Kui informatsioon on arvutis ja juhtimissõlmedes, siis saab juhiseid vajaduse korral kiiresti ja kergesti muuta, olenevalt muidugi programmide kasutajate teadmistest/oskustest. Nii saab päris kiiresti toota väikeseeriaid või üksikesemeid juhul, kui programmid on olemas ja nende kasutamiseks vajatakse vaid paari nupuvajutust. Tehnika täieneb pidevalt ning järjest lisanduvad uued programmid nõuavad ka töötajatelt kohanemisvõimet ja uue omandamist. Teisest küljest areneb ja tootmine ratsionaliseerub, mistõttu konkurentsivõime paraneb ja teenindusvõimalused kasvavad.

iDevice ikoon Õpiobjekti kirjeldus

Käesolevas õpiobjektis käsitletakse järgmiseid teemasid:

  1. CNC mõisted ja kasutatavad sümbolid
  2. CNC pinkide võimalused ja kasutusala
  3. CAD-CAM tarkvara võimalused ja kasutusala

iDevice ikoon Tutvu lähemalt

Järgnevalt on võimalik tutvuda piltide, jooniste ja mitmete videode kaasabil lähemalt mida pakub meile tänapäeval CAD-CAM-CNC tehnoloogia.

Selleks, et teostada CNC tööpingil konkreetset töötlust vajatakse spetsiaalset CAD-CAM joonestus programmi. Haapsalu Kutseharidsukeskus kasutab selleks Alpha CAD-CAM V6 programmi, mis on mõeldud puidutöötlemiseks. Õppeasutuse töökojas on Tšehhi päritoluga pink SAHOS.

 

 

CNC freesimine 

 

 

CNC graveerimine

CNC treimine 


iDevice ikoon Projekteerimise näiteid:
Näita  pilti
 
Näita  pilti
 
Näita  pilti
 
iDevice ikoon Pilte tutvumiseks
Näita arvuti ja käsijuhtimispult pilti
arvuti ja käsijuhtimispult
Näita vaakumlaud toote kinnitamiseks  pilti
vaakumlaud toote kinnitamiseks
Näita spindel lõiketeraga [otsfreesiga] pilti
spindel lõiketeraga [otsfreesiga]
Näita tasku freesimine_1 pilti
tasku freesimine_1
Näita tasku freesimine_2 pilti
tasku freesimine_2
Näita tasku freesimine_3 pilti
tasku freesimine_3
Näita tasku freesimine_4 pilti
tasku freesimine_4
Näita pildiraam
pildiraam "vapp"