Piraatlus

kujutise asukoht: www.arileht.ee/artikkel/250833

Kui me teadlikult ebaseaduslikult paljundame ja müüme autoriõigusega kaitstud teost (kirjandus-, kunsti – või teadusteos) siis on tegemist piraatlusega. Kõige sagedamini langevad piraatluse ohvriks muusikateosed, filmid, videomängud, arvutitarkvara. Piraatlus on õigusvastane tegevus.

Kiiresti on levinud selline piraatlus, et üks ostab plaadi ja 10 inimest kirjutavad selle omale kodus ümber. Tuleb tunnistada, et mida kallim on plaat, seda suurem on muusikasõbra kiusatus seda ümber kirjutada, selline originaalplaadist koopiate tegemine ongi piraatlus ja see on õigusvastane tegevus.

 

 

Kriminaalkorras on karistatav:


1) piraatkoopia valmistamine (kuni kolmeaastane vangistus või rahaline karistus, süüteo vahetuks objektiks olnud ese konfiskeeritakse);
 
2) piraatkoopia avalik esitamine (kuni üheaastane vangistus või rahaline karistus) ;
 
3) piraatkoopiaga kauplemine (kuni kolmeaastane vangistus või rahaline karistus) :
 
4) võltsitud kaubaga kauplemine (kuni kolmeaastane vangistus või rahaline karistus) .

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License