Vastuvõtt

Talvine vastuvõtt vastuvõtu- ja majapidamistööde korralduse erialale.

Avalduste esitamine elektroonselt või koolis kohapeal algab 1. maist 2017. 

18. juulil vastuvõtukomisjonid põhikoolijärgsetele erialadele, 18. augustil vastuvõtukomisjonid täiskasvanud õppijate tsükliõppe erialadele ning täiendav vastuvõtt vabadele õppekohtadele.

Täpsem info telefonil 666 1751 või meiliaadressil: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HEV ÕPPIJALE sobivate erialade osas palun võtta vajadusel ühendust õppe- ja karjäärinõustaja Liina Krips'iga telefonil 5322 9152, meiliaadress This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

ÕPILASKANDIDAADI POOLT VASTUVÕTUKOMISJONILE ESITATAVAD DOKUMENDID:

  • avaldus õppe­info­süsteemis ÕIS (palun mitte täita trükitähtedega!);

      - täidetakse koolis kohapeal
      - või elektroonselt internetis (ID-kaardiga)

  • isikut tõendav dokument

      - pass
      - või ID kaart

  • haridust tõendav dokument

     - põhi- või keskharidust tõendav dokument – originaal või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
     - koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutel viimane haridust tõendav dokument;

  • tervisetõend perearstilt erialase sobivuse kohta või selle koopia alaealistel õpilaskandidaatidel;

digitaalse dokumendifoto tegemine toimub koolis kohapeal

     - kas koos dokumentide esitamisega
     - või vastuvõtukomisjoni päeval;

  • soovitavalt esitavad põhiharidusega õpilaskandidaadid iseloomustuse, erivajadusega õpilaskandidaadid soovitavalt rehabilitatsiooniplaani
  • peale avalduse esitamist peab vanem või eestkostja allkirjaga kinnitama alaealise õpilaskandidaadi sisseastumisavalduse kas avalduse lisas oleval vormil või esitama vabas vormis kinnituse.