Õpilastööde näitus "AMMETIL ON KULDPÕHI ALL"

27. juunist 21. juulini toimub Haapsalu Kultuurikeskuses kolmandat korda HKHK õpilastööde näitus "Ammetil on kuldpõhi all". Näha saab tisleri, tekstiilitöö, mööblirestaureerimise ja sadulsepa eriala õpilaste lõputöid.

Näituse avamine toimub 27. juunil kell 16.00.

TISLERID on Haapsalu Kutsehariduskeskuses õppinud alates 2005. aastast ning oleme tänaseks teele saatnud 8 lendu. Tisleri alal õpitakse puidu käsitsi- ja masintöötlemist, mööbli ja puittoodete valmistamist ja viimistlemist, vineerimist, treppide ning redelite valmistamist. Tisleripoisid on saanud lisaks erialale ka keskhariduse. Noormehi ootavad ees avarad tööalased väljakutsed nii mööblitööstuses kui ka puidutöö meistrina. Eelmisel aastal esindas Eestit tislerite maailmameistrivõistlustel Worldskills Brasiilias Haapsalu Kutsehariduskeskuse vilistlane Ergo Orumaa.

TEKSTIILITÖÖ eriala avati 2005. aastal ning selle ala on lõpetanud 10 lendu. Oleme oma õppetöös lähtunud rahvuslikust pärandkultuurist ning õpetame traditsioonilisi käsitöötehnikaid nagu silmuskudumine, heegeldamine, õmblemine, tikkimine, kangakudumine ja paelte punumine.
Tekstiilitöö õppuritest on välja kasvanud oskuslikke sallimeistreid, oma kodukandi käsitööringide ja õpitubade juhte kui ka pühendunud muuseumitöötajaid. Meie jaoks on oluline vastutustundlik tegutsemine traditsiooniliste käsitöötehnikate ja oskuste säilitajana, propageerijana ja taaslõimijana kaasaegsetesse toodetesse.

MÖÖBLIRESTAUREERIMIST õpetame 2009. aastast ning sel kevadel sai lõputunnistuse juba kuues lend. Mööblirestaureerimine on meie kooli üks populaarseimaid erialasid, kus õpetatakse interjööri ja mööbli ajalugu, restaureerimise ja muinsuskaitse aluseid, puidu käsitsi- ja masintöötlemist, viimistlemist, sadulsepatöid, vineerimist, puidulõiget ja intarsiat.

SADULSEPA eriala on koolis õpetatud 2012. aastast ning lõputunnistuse on saanud 3 lendu sadulseppasid. Pehme mööbli valmistamise oskusi kasutatakse nii ajalooliste mööbliesemete restaureerimisel kui ka uue mööbli valmistamisel. Ühe aastase õppetöö käigus õpitakse materjaliõpetust, omandatakse õmblemise, pehme mööbli konstrueerimise ja valmistamise oskusi ning saadakse selgeks sadulsepatöö.

Koolinäituste galerii:

HKHK-S JÄTKUB UUTE ÕPILASTE VASTUVÕTT

1.mail algas HKHK-s sügisel avatavate erialade sisseastumisavalduste elektroonne esitamine. Dokumentide vastuvõtt koolis kohapeal toimub tööpäeviti kell 10.00 - 14.00.

HKHK erialad

KUTSEKESKHARIDUSEÕPE põhihariduse baasil:

Bürootöötaja 3a

Ehitusviimistlus 3a

IT-süsteemide nooremspetsialist 3a

Kokk 3a

Majutusteenindus (spaa- ja iluteeninduse suunaga) 3a

Tisler 3a

Üldehitus 3a

 

KUTSEÕPE põhihariduse nõudeta või lihtsustatud õppekava alusel:

Abikokk 1a

Puhastusteenindaja (aiatöö suunaga) 2a

Üldehitus 2a

 

KUTSEÕPE TÄISKASVANUD ÕPPIJALE TSÜKLIÕPPES

Põhihariduse baasil:

IT-süsteemide nooremspetsialist 2a

Hooldustöötaja 2a

Tekstiilitöö 2a

Kokk 2a UUS!

Sadulsepp 1a

Ehitusplekksepp 1a

Mööblirestauraator 2a

Puit- ja kiviehitiste restauraator 2a


Keskhariduse baasil:

Majutusettevõtte juhtimine 0,5a

Loodusturismi korraldus 2a

Maaturismi ettevõtlus 2a 

Toitlustuskorraldus 2a

Raamatupidaja 2a

 

Vastuvõtukomisjonid 18. juulil ja 18. augustil.

 

Vastuvõtu täpsem info

Lisainfo telefonil 666 1751 või meiliaadressil This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Tule meile õppima! 

Metsiku Lääne LOODUS- JA FILMIRADADEL

Haapsalu Kutsehariduskeskuse loodusturismi korralduse eriala 2. kursuse õpilased (LT14) korraldasid 31.05-01.06.2016 oma lõpueksami reisi filmi- ja loodusradadel.

Reisi käigus külastati Lääne-Eesti huviväärsemaid paiku. Ettekanded seoti fimiteemaga, esitatid põnevaid seiku võttepaikadest, filmimistest, avades taustu ja tuues esile ammu unustuse hõlma vajunud hetki. Läbivaks teemaks kujunes film „Jõulud Vigalas“. Leiti, et Eesti filmis meeldib režissööridele midagi maha põletada.

Esimene päev kulges mööda mereäärt. Käidi ära Väike-Rõude mõisa juures, Matsalus, Virtsus, Varblas, Matsi rannas, Tõstamaa mõisas, kus asub ka filmimuuseum. Muuseumis võttis meid vastu Jaak Elling, kes rääkis huvitavaid lugusid filmi tegemisest. Tõstamaa kanti nimetatakse ka Eestimaa Hollywoodiks, kuna on tegu filmitegijate meelisvõttepaigaga.

Kuigi reis oli hoolikalt planeeritud, tuli ikkagi ette ootamatusi. Nagu näiteks teele kukutatud puu ning bussi ootamatu peatamine reisijate poolt – nimelt nähti bussiaknast kaunist kuldkinga. „Metslased jäävad metslasteks“, tõdesid maaturismi eriala õpilased, kes reisist osa võtsid. Ööbiti Kastna puhkekülas, mis jäi meelde oma imelise merevaate, koskla poegade ja sääskedega.

Teine päev kulges juba sisemaal. Käidi ära Nedrema puisniidul, Pärnu-Jaagupi kirikus, Vana-Vigalas, Kullamaal Aare Laanemetsa kalmul. Otsisime üles Karukoopa, mida vastavalt nimele ei olnudki nii lihtne leida. Seal sai peetud lõuna. Reis sai lõpetatud Laikmaa majamuuseumis mõnusa piknikuga.

Kokkuvõttes saatis tervet reisi ilus ilm ja meeldiv seltskond. Bussis kõlasid muusikalised vahepalad ja kõigile tuttavad filmifraasid. Nii korraldajad kui reisist osavõtnud õpetajad ja maaturismi korralduse õpilased jäid reisiga väga rahule.

 
Ave Huugen, Meeli Laanes ja Külli Vaalma,
loodusturismi korralduse eriala II kursuse õpilased

HKHK LÕPUTUNNISTUSE said 149 KOOLILÕPETAJAT

lopukas16. ja 17. juunill omistas Haapsalu Kutsehariduskeskuse lõpuaktusel lõputunnistuse kokku 149 õpilast, neist 59 põhikoolijärgset õpilast ja 90 täiskasvanute õpperühmade õppijat.

Lõputunnistused said järgmiste erialade õpilased:


Lõpuaktuste fotod:

16. juuni – põhikoolijärgsete õpilaste lõpuaktus

17. juuni – täiskasvanute õpperühmade lõpuaktus

Palju õnne ja edu erialastes ettevõtmistes!

Haapsalu Kutsehariduskeskuse vastuvõtukomisjon põhikoolijärgsetele õpilastele toimub 18. juulil ja täiskasvanud õppijatele 18. augustil.

RASMUS MAIPUU noppis IT-SPETSIALISTIDE KUTSEVÕISTLUSTEL MEDALI

it 201623.-24. mail korraldas Sihtasutus Innve koostöös Tallinna Polütehnikumiga infotehnoloogia valdkonnas kutsemeistrivõistlused „Vabavara spetsialist 2016“ ja Microsoft spetsialist 2016“. Võistlused toimusid Tallinna Polütehnikumis.

Haapsalu Kutsehariduskeskust esindasid arvuti eriala 3. kursuse õpilased Rasmus Maipuu, kes saavutas Microsofti valdkonnas 3. koha ja Magnus Tamm, kes tuli 5. kohale.

Õpilaste juhendajaks oli kutseõpetaja Oliver Karjane.

Noormeeste sõnul ei olnud võistlused keerulised, lihtsalt keskkond oli veidi teistsugune. Hea meelega ollakse nõus võistlema ka tulevikus.

Juhendaja Oliver Karjane aga ootab võistlustele suuremat osavõttu, siis on põnevam! Julgustame kõiki osalema!

Võistlustel osales kokku 14 õpilast erinevatest kutsekoolidest.

Palju õnne ja suured tänud kooli esindamise eest!

 

Võistluste täpsem info

Fotogalerii

TEKSTIILITÖÖ õpilased sooritasid LÕPUEKSAMEID

1. juunil toimus tekstiilitöö õpilaste kooli lõpueksam, mis oli ühildatud kutsekvalifikatsiooni eksamiga.

Eksam koosnes neljast osast - praktiline osa, kirjalik osa, õppimapp ja töö kaitsmine.

Eksamil sooritas 10 õpilast, neist neli hindele „4“ ja kuus hindele „5“ .

Eksami sooritasid:

Mariann Hatto

Tiina Juhani

Maret Karik

Heli Mikk

Lenne-Ann Orusalu

Kristel Pärna

Signe Traks

Juta Kiisküla

Mari-Anne Pender

Aili Pärnalaas

Kutsekvalifikatsiooni eksami komisjoni kuulusid Maret Lehis, Anu Pink ja Anu Randmaa.

HKHK õpilane VILLER MAINE saavutas VEEBIDISAINERITE KUTSEVÕISTLUSTEL II KOHA

viller26. – 27. mail toimus Tallinna Polütehnikumis veebidisainerite kutsemeistrivõistlus. Haapsalu Kutsehariduskeskus osales sellel võistlusel esmakordselt ning kooli esindas arvuti eriala 3. kursuse õpilane Viller Maine, kes saavutas väärika II koha.

Võistlejatel tuli kahepäevasel võistlusel koostada atraktiivne ja seadmetundlik veebilehe disain. Seejärel demonstreerisid nad oma arendaja oskusi, valmistades loodavale lehele osa sisuhaldussüsteemist. Võistluse lõpetas ülesanne, milles neil tuli ette antud kavand veebikujule viia. Kliendi rollis oli võistlusel SA Innove.

Viller osales sarnasel võistlusel esimest korda, kuid võimalusel oleks nõus osalema ka edaspidi. Tema sõnul võistlus üldiselt keeruline ei olnud, ettevalmistus aega jäi enne võistluseid veidi napiks. Kõige enam nõudis pingutust kodulehele visuaalse poole loomine.

Peale kutsekooli lõpetamist plaanib Viller õpinguid tarkvaraarendajana jätkata.

Villeri juhendajaks on kutseõpetaja Mario Metshein.

Palju õnne ja suured tänud kooli esindamise eest!

 

Võistluste täpsem info

Fotogalerii

EHITUS õpilased sooritasid KUTSEEKSAMEID

ehitus kval3. juunil sooritasid HKHK ehitus valdkonna õpilased kutsekvalifikatsioonieksameid.


"Ehitusviimistleja tase 3" tunnistus omistati järgmistele õpilastele:

1. Martin Idarand

2. Markus Jätsa

3. Margus Kirotar

4. Virgia Laul – sooritas eksami maksimaalsele 100 punktile.

5. Marko Lember

6. Brigita Lukk

7. Aldo Paju

8. Mario Pärkson

9. Kristjan Ulm

 

"Müürsepp tase 3" tunnistus omistati järgmistele õpilastele:

1. Kaspar Allak

2. Reio Altmeri

3. Voldemar Loit

4. Eric Paimla

5. Paavo Peerna

6. Aivar Puu-Klauren

7. Steven Rätsep

Palju õnne kõikidele õpilastele ja suurimad tänud juhendajatele!

HKHK osales KUTSEÕPPEASUTUSTE XIII SUVEPÄEVADEL

suvekad 2016626.-28. mail osales Haapsalu Kutsehariduskeskuse esindus Tartumaal Kutseõppeasutuste XIII suvepäevadel.

HKHK meeskonda kuulusid:

 • Khevin Kalm
 • Jass Jürimaa
 • Reno Mihkelson
 • Kristel Laastau
 • Keiro Nurme
 • Arnold Vollenberg
 • Maria – Helena Aljas
 • Marit Sillat

 

Kolm põnevat päeva olid sisustatud erinevate võistluste ja lõbusate tegevustega. 16 kutsekooli võistlesid viktoriinis, täpsuslaskmises, pimevõrkpallis, ultimate frisbees, korvpalli vabavisetes, teatevõistluses, orienteerumises ja takistusraja läbimises. Kõikidel koolidel oli ka vajalik eelnevalt ettevalmistada isetegevuskava jäljendades etteantud lugu. HKHK esindusele osutus valituks lugu „Olen loobuda sust proovinud“, esitajaks 2 Quick Start.

Haapsalu Kutsehariduskeskuse osalejad tänavad Tartu Kutsehariduskeskuse suvepäevade korraldusmeeskonda. Oli tõeliselt tore! Aitäh!

BÜROOTÖÖ oskustega esimesele praktikale

Möödunud sügisel alustas Haapsalu Kutsehariduskeskuses bürootöö erialal õpinguid 11 neidu ja 1 noormees. Koos Tartu Kutsehariduskeskusega oli HKHK esimene kool, kes hakkas põhikoolijärgsetele õpilastele õpetama kontoritöö oskusi - varem oli see võimalik vaid keskkooli järel.

Esimene kursus on lõpule jõudmas ja õpilased oma esimesel ettevõttepraktikal, mis kestab 5 nädalat ja sisaldab endas mitmeid olulisi bürootöö oskusi, mida esimesel aastal kutsekoolis on omandatud: arvuti kasutamist, dokumentide, e-kirjade, kuulutuste ja teadete koostamist, sise- ja välisklientide teenindamist, kontori varustamist kantseleitarvetega, koosolekute ja ürituste korraldamist, sponsorite leidmist, telefonisuhtlust, kodulehe uuendamist ning palju muudki.

Et tutvuda praktika käiguga ja saada tagasisidet tulevaste bürootöötajate paremaks ettevalmistamiseks, külastasid bürootöö õpetajad Ülle Moks ja Eneli Uibo maikuus praktikakohti. Kohtumised ettevõtetes olid kasulikud kahepoolselt – õpetajad said teada, milliste oskuste õpetamisele edaspidi rohkem tähelepanu pöörata ning said samas välja pakkuda tegevusi, millega õpilased saaksid ettevõttele kasulikud olla.

Ettevõttes MTÜ „Kehale ja vaimule“ praktiseeriv bürootöö õpilane sai oma oskusi rakendada ürituste korraldamisel, kuulutuste tegemisel, ruumide haldamisel ja osalejate registreerimisel. Üheks praktikakohaks oli ka Iloni Imedemaa, mille töötajad olid väga rahul praktikandi arvutioskustega. Nimelt osales tulevane bürootöötaja muuseumiöö ettevalmistustöödes paigaldades kaevu veevulina hääled.

Teistest praktikakohtadest, kus bürootöötajad kontorioskusi harjutasid, võib veel nimetada Lääne Maavalitsust, Sotsiaalkindlustusametit, Ridala vallavalitsust, Spaahotell Lainet, Rapala Eesti AS-i Pärnus.

Vastuvõtt uueks aastaks bürootöö erialale on alanud, dokumente saab esitada elektroonselt ja koolis kohapeal. Vastuvõtukomisjon toimub 18. juulil.
Ootame bürootööd õppima taas uusi noori innukaid õpilasi, kes plaanivad oma tuleviku siduda kontoritööga!

HKHK õpilane KARITA TÄNNA saavutas MAJUTUSTEENINDAJA VÕISTLUSTEL 3. KOHA

karita26. mail toimus Tallinna Teeninduskoolis majutusteenindaja ja vastuvõtu administraatori kutsevõistlus. Haapsalu Kutsehariduskeskuse 3. kursuse majutusteeninduse eriala õpilane Karita Tänna saavutas võistlustel väärika 3. koha.

Võistluste aeg langes kokku praktika ajaga, mis tekitas pisut probleeme osalejate leidmisega. Nii ei osalenud me vastuvõtu administraatori võistlustel ja majutusteenindaja võistlusele õnnestus osalema saata kahe õpilase asemel üks, Karita Tänna. Neiu kommentaar võistlusele oli lühike, kuid tabav, “Vägev kogemus“! Tõsi, võistluspinget jätkus ja kogemusi saime juurde tõenäoliselt mõlemad.

Võistlustulle astus 9 majutusteenindajat. Päev algas kirjaliku testiga ja koristustarvikute tundmisega. Majutusteenindajatel tuli praktilisi oskusi demonstreerida standard twin- toa koristuses, kuhu juurde kuulus vanniga sanitaarruum. Selle käigus said noored ka minibaari kontrollida ja täita, näidata oma oskusi hommikumantli ja rätikute kokku voltimises, oskama inglise keeles suhelda tuppa sattunud kliendiga, oskama valida happelisuse järgi tööks vajalikke puhastusaineid, oskama toimida kliendi maha unustatud asjadega. Samuti said neiud näidata oma oskusi hommikusöögi serveerimisega tuppa.

Ettevalmistus jäi napimaks, kui algselt planeerisin – lõpueksamid, välipraktika, riigieksamid, nii sai Karitaga vahel varahommikul teooriat korratud ja hilisõhtul toateenindust harjutatud. Mõnigi kord sai pikutades jälgitud Karita värskelt tehtud voodis tema pingutusi ja meenus ka kolme aasta tagune Karita, kes peab tunnistama ei olnud unistuste õpilane. Seda enam tundsin rõõmu, et kolme aasta jooksul on temast kasvanud teadmiste himuline, hakkaja, asjalik, vastutustundlik, enesekindel ja tark neiu. Selle kõige preemiaks oli majutusteenindaja kutsevõistluse 3. koht.

Aitäh sulle Karita toreda kogemuse ja tegusa kevade eest! Edu edasi pürgimisel, sinus on palju veel peidus!

Ivika Raudsepp

HKHK kutseõpetaja ja Karita juhendaja

 

Suured tänud eduka kooli esindamise eest, Karita ja Ivika!

EELINFO 6.-10.06

ESMASPÄEV 6.06

6.-7.06 - õpilasesinduse väljasõit, Roostale. Õpilasi saadab huvi- ja infojuht Marit Sillat

6.-8.06 - loodusturismi (LT15) ja maaturismi ettevõtluse (MTE15) eriala õpilaste looduslaager. Õpetajatest osalevad Päivi Kaljula, Leelo Alasi ja Marje Loide


TEISIPÄEV 7.06

Tekstiilitöö (KT15) tegemas savi maapõletust

Puidu- käsitöö osakonnajuhataja Margus Krips osaleb Mööblirestauraatori õppekava koosolekul, Innoves

Kodumajanduse (KM13) lõpueksam - teooria

7.-8.06 - raamatupidajate (RP14) praktika kaitsmine


KOLMAPÄEV 8.06

Ehitajate (E13) ja ehitusviimistlejate (V13) kooli lõpueksam

Kutseõpetaja ja teenindusjuht Kersti Õim Tallinna Teeninduskoolis, Kelner 4 kutsekvalifikatisooni eksami komisjonis


NELJAPÄEV 9.06

Puit- ja kiviehitiste restauraatorite (PKR 14) lõputööde kaitsmine

Abikoka (AK15) ja kodumajanduse (KM13) lõpueksam - praktiline

Üldainete õpetajate kokkusaamine

Eritoetuste komisjon

Raamatupidajate (RP14) lõpueksam

Majutusteenindajate (M13) praktikate kaitsmine


REEDE 10.06

Algusega kell 10.00 - Mööblirestauraatorite (MR14) lõputööde avalik kaitsmine, peahoone aulas

Hooldustöötajate (HT14) praktika kaitsmine

Koolitusjuht Ingrit Kera osaleb Andras seminaril "Täiskasvanud koolitajad. Kes me oleme?", Tallinnas


TÄIENDKOOLITUSED

E 06.06 - Kodulehe loomine vabavaralise sisuhaldussüsteemi Wordpress abil. Valdo Nõlvak

T 07.06 - Reklaamtrükiste koostamine väikeettevõttes. Koolitaja Mario Metshein

T 07.06 - Terrassid, piirdeaiad ja õueehitised. Koolitaja Villu Vapper

T 07.06 - PVC põrandakatete paigaldamine. Koolitaja Mati Kisant

T 07.06 - Sillutiste rajamise tehnoloogilised võtted. Koolitaja Tõnu Tammesalu

K 08.06 - Terrassid, piirdeaiad ja õueehitised. Koolitaja Villu Vapper

K 08.06 - Kodulehe loomine vabavaralise sisuhaldussüsteemi Wordpress abil. Valdo Nõlvak

K 08.06 - Sillutiste rajamise tehnoloogilised võtted. Koolitaja Tõnu Tammesalu

N 09.06 - Eesti keel tervishoiutöötajatele. Эстонский язык для работников здравоохранения. Koolitaja Natalia Antikainen. Lõpetamine

N 09.06 - PVC põrandakatete paigaldamine. Koolitaja Mati Kisant

HKHK õpilased sooritasid TISLERI KVALIFIKATSIOONIEKSAMI

kevad naitus20. mail sooritasid tisleri ja mööblirestauraatori eriala lõpukursuse õpilased tisleri 3. taseme kutsekvalifikatsioonieksami.

Tisleri 3. taseme kutseeksam koosnes kolmest osast, mis hõlmas kirjalikku ja praktilist lõputööd, tehnoloogilise kaardi koostamist ning kohapeal valmistatavat praktilist ülesannet.

Tisleri 3. tase omistati 11 õpilasele:

 1. Olavi Soorsk
 2. Raivo Tedre
 3. Georg Lindvee
 4. Ott Väli
 5. Veiko Ilves
 6. Meelis Orusalu
 7. Andres Roosma
 8. Alari Heinaste
 9. Tiina Elmi
 10. Taivo Saar
 11. Katri Randma

Samaaegselt õpilastega sooritas tisleri 5. taseme kutsekvalifikatsioonieksami HKHK puiduõpetaja Aare Mehiste, kellele omistati kõrgem 5. taseme kutsetunnistus, mida Eestis omavad vähesed.

Palju õnne tublidele õpilastele ja õpetajale!

30. maini on Haapsalu Kutsehariduskeskuse peahoone aulas avatud tisleri, sadulsepa ja mööblirestauraatori eriala õpilaste õppeaasta jooksul valminud koolitööde KEVADNÄITUS. Tasub kindlasti läbi astuda!

Subcategories