HKHK-s toimus ESMAKORDSELT RIIGIKAITSENÄDAL

19. -23. septembril toimus Haapsalu Kutsehariduskeskuses õppekavakohase kohustusliku riigikaitseõpetuse raames esimest korda riigikaitsenädal.

Riigikaitsenädal koosnes viiest sisutihedast õppepäevast:

 • Teooriapäev, mille raames omandasid osalejad teadmised sellest, mis on riigikaitse ja kes saab riigikaitses osaleda.
 • Praktiline väljaõppe päev, mille käigus said osalejad rivi- ja relvaõpet ning topograafiat.
 • Õppekäigu päev, kus osavõtjad külastasid Eesti Sõjamuuseumi, Side- ja Vahipataljoni ning Päästeametit. Õppekäigul harjutati ka rivis liikumist ja käskluste täitmist. Seekord osales kokku 94 õpilast.
 • Kaks välilaagri päeva “Reibas Rästik 24”

 

Suureks eneseületuseks oli mitmetele osalejatele välilaagris olemine, kuna nii mõnelegi oli metsalaagris telkimine esmane. Õpilaste tagasisides välilaagri kohta väljenduvad erinevad emotsioonid - väga positiivsed, kui ka rahulolematud. Unustamatu kogemuse aga said kõik osalejad ning uuel nädalal oli laagris osalenud õpilastel palju erinevaid muljeid, mida omavahel ja teistele jagada.

Laagris toimus instruktorite juhendamisel palju huvitavaid tegevusi nagu köieronimine, airsoft koolitus, õppegranaadi viskamine, telgi püstitamine, elupäästev esmaabi, maskeerumine, topograafia, välitingimustes toiduvalmistamine, katelokist söömine, välihügieen ja rännakmarss.

Laagri lõpetamisel tunnustati 73 õpilast hõbedase rinnamärgiga, mis tõendab riigikaitseõpetuse edukat läbimist. Laagri ülema J.Bachmani tagasiside osalejatele oli positiivne.

Loodame, et järgmisel aastal saavad sama kogemuse osaliseks juba teiste rühmade õpilased, kes osalevad riigikaitse õpetuses.

Kiitus osavõtjatele!

Õpetaja Elle Teder

HKHK sai RAHVUSVAHELISE TEGEVUSE HARTA omanikuks

erasmus

Kolm Eesti kutsekooli, teiste seas Haapsalu kutsehariduskeskus, said Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta omanikeks. Hartaga tunnustamine tähendab võimalust lihtsustatud korras esitada taotlus õpilaste ja töötajate rahvusvaheliseks õpirändeks.

Tallinki laeval toimunud Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu sügisseminaril said Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta omanikuks Haapsalu kutsehariduskeskus, Kuressaare ametikool ja Tartu kutsehariduskeskus.

„On teada, et aastani 2020 rahvusvahelise õpirände rahastamise eelarve kasvab. Tänu hartadele on meil nüüd lihtsam töötajaid ja õpilasi õpirändesse saata. Seda võimalust tuleks igati ära kasutada,“ ütles Sihtasutuse Archimedes juhatuse esimees Rait Toompere.

Sihtasutus Archimedes tunnustab hartaga kutsekooli võimekust viia ellu kõrge kvaliteediga rahvusvahelist õpirännet ja toetab Erasmus+ programmi vahenditega kooli rahvusvahelistumist. Kutsehariduse harta omanikuna võtab kool pikaajalise kohustuse panustada jätkuvalt rahvusvahelise õpirände edendamisse ja rakendab strateegilist lähenemist rahvusvahelise õpirände lõimimisel kooli tegevustesse.

Kutsehariduse õpirände harta omanikuna on koolil võimalus lihtsustatud korras esitada taotlusi kutsehariduse õpirände meetmes.

Harta eesmärk on julgustada organisatsioone, kes on saavutanud oma õpilaste ja töötajate õpirände korraldamisel häid tulemusi, arendada strateegiaid, mis toetavad koostööd Euroopa riikidega.

Selline koostöö ei tähenda ainult õppimise soodustamist mõnes Erasmus+ programmis osalevas riigis või kvaliteetse õpirände lisamist õppekavadesse, vaid hõlmab ka rahvusvaheliste lähenemisviiside arendamist õpirändes osalevas organisatsioonis, näiteks koostöövõrgustike loomist, võõrkeelte õppimise edendamist ja oma meetoditest ning mõtteviisist kaugemale vaatamist.

Harta omanikel on võimalus esitada taotlus kutsehariduse õpilaste ja töötajate Erasmus+ õpirändeks lihtsustatud korras. Selle eesmärk on toetada saatvate organisatsioonide õpirände korraldamise suutlikkuse kasvu, jätkates samal ajal õpirände kvaliteedi tunnustamist ning arendamist.

Kutsehariduse õpirände harta kehtib kogu Erasmus+ programmi aja (aastani 2020). Eelmisel aastal tunnustati hartaga Narva kutseõppekeskust, Pärnumaa kutsehariduskeskust, Rakvere ametikooli, Tallinna teeninduskooli ja Tartu kunstikooli.

Karol Sepik
SA Archimedes kommunikatsiooniosakonna vanemspetsialist


KOOLIALGUSE info esmakursuslastele

PÕHIKOOLIJÄRGSED ÕPILASED

 • Kooliaasta algab esmaspäeval 5.septembril kell 12.00 AKTUSEGA koolimaja ees. Sellele järgneb rühmajuhendaja tund.
 • Koolil on oma õppeinfosüsteem ÕIS, mida õpilased kasutavad ID-kaardiga või paroolidega, mis neile vastuvõtus edastati. Lapsevanemad saavad registreerida ÕIS-i kasutajaks või võtta ühendust kooli õppeinfospetsialistiga meiliaadressil This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või telefonil 666 1751.
 • Õpilaskodusse majutamine toimub pühapäeval, 04.09.2016 kell 10.00 – 18.00. Õpilaskodu koha taotlejad on kohustatud eelnevalt Haapsalu Kutsehariduskeskuse koduleheküljelt läbi lugema ja teadmiseks võtma Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpilaskodu majutamise eeskirja.
 • Pühapäeval, 4.septembril kell 12.00 ja 14.00 toimuvad koolis lastevanemate koosolekud, kus lapsevanemad kohtuvad kooli esindajatega, saavad informatsiooni õppetöö korralduse kohta ning tutvuvad õppe- ja elamistingimustega.
 • Septembri esimeses pooles (14. – 15. septembril) toimub esmakursuslastele 2-päevane kohanemis- ja tutvumislaager Tuksi spordibaasis Läänemaal.


TSÜKLIÕPPES ÕPPIJALE

 • Õppijal on võimalik taotleda varasema õpi- ja töökogemuse arvestamist (VÕTA). Täpsem info kooli kodulehel.

Kandideeri VÄLISPRAKTIKALE – tähtaeg 20. oktoober


erasmus-logo2016/17 õppeaastal jätkub HKHK-s
möödunud aastal alanud Eramus+ programmi poolt rahastatud praktikaprojekt „Parimaid praktikaid Euroopast“, mis viis meie õppureid oma erialast praktikat sooritama, Itaaliasse, Prantsusmaale, Inglismaale, Portugali, Soome, Slovakkiasse ja Poolasse. Kahe nädala pärast sõidavad Taani ja Londonisse selle õppeaasta esimesed praktikandid IT erialalt ning kui praktikaprojekt maikuuga lõpule jõuab on kahe aasta jooksul ühtekokku välisriikides praktiseerimas käinud 99 HKHK õpilast pea kõikidelt õpitavatelt erialadelt.

Kogu möödunud õppeaasta jooksul on kogu koolipere praktikantide kogemustest osa saanud, sest projektil oma blogi, kus kajastatakse kõiki välispraktikatega seotud uudiseid, avaldatakse õpilaste muljeid praktikalt naastes ning põnevaid fotosid otse praktikakohtadest. Blogisse sisenemiseks kliki siiaHKHKpraktikablogi.

Kui sinagi tahad nende õpilaste hulka kuuluda ning oma oskusi ja teadmisi Eestist väljaspool proovile panna, siis nüüd on sul selleks avanenud hea võimalus.  Just praegu algab kandideerimine HKHK välispraktikakohtadele ning kuni 20. oktoobrini ootab projektijuht Heli Heimo ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tuba 114) tulevaste praktikantide motivatsioonikirju, et need pärast kandideerimistähtaega koos teie erialaõpetajatega läbi vaadata.

Kui tahad täpsemalt teada, mida välispraktikale kandideerimiseks teha ning millal sinu eriala praktika aset leiab, kliki blogis "Kandideerimine", mõtle läbi, kas see on midagi Sinu jaoks ning kui soovid asjast osa saada, asu motivatsioonikirja kirjutama. Tähtajaks on 20.oktoober.

Soovitan sul veidike ka blogis ringi vaadata. Iga riigi alt leiad partnerkoolide tutvustused, valiku eelmiste aastate praktikate fotosid ning täpse asukohaga kaardi, kõikide eelmise aasta praktikantide praktikamuljete kokkuvõtted ning esilehelt ka iga konkreetse sõidu kohta lühiuudise. Blogrollilt saad klikkida eelmise praktikaprojekti blogisse, kus kahe eelmise õppeaasta välispraktikatel käinud õpilased muljetavad oma kogemustest.

Heli Heimo ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ); tuba 114

Kooliaasta AVAAKTUS 2016

kooolHaapsalu Kutsehariduskeskuse avaaktus toimub 5. septembril kell 12.00 koolimaja ees. Aktusele järgneb rühmajuhendaja tund.

Oodatud on kõik põhikoolijärgsed õppijad, kellel algab õppetöö septembris.

Täiskasvanud õppijate õppetöö toimub vastavalt ajakavale.

HKHK korraldas VIIENDAT korda KOHANEMISLAAGRI

14.-15. septembril korraldas Haapsalu Kutsehariduskeskus viiendat korda Tuksi Tervise- ja Spordikeskuses esmakursuslaste kohanemislaagri.

Kohanemislaagri eesmärk on tutvuda uue kooli ning kaasõpilastega ning seeläbi kiiremini ja lõbusamalt kohaneda.

Kahe päeva jooksul toimus palju põnevaid ühistegevusi. Osaluskohviku stiilis avaldati erinevatel noori ja kooli puudutavatel teemadel arvamust. Rannas ehitati liivaskulptuure ja õhtul valmistati ette ja esitati eeskavasid. Teise päeva tegevuste hulka kuulus aga juba traditsiooniks saanud orienteerumine väärika orienteeruja Aarne Kivistiku juhendamisel. Lisaks külastasid laagrit Politsei- ja Piirivalveameti töötajad, kes tutvustasid oma tööd ning teenistuskoeri.

Kohanemislaagris osales 97 esmakursuslast.

Täname kõiki osalejaid ning korraldusmeeskonda!

Kohanemislaagri FOTOD meie FB lehel

AVALDUSI HKHK-sse saab esitada 30. septembrini

Haapsalu Kutsehariduskeskuses käisid sel suvel vastuvõtukomisjonid koos kahel korral - 18. juulil toimusid komisjonid põhikoolijärgsetele noortele ning 18. augustil täiskasvanud õppijatele. Kokku esitati suve jooksul 394 avaldust (eelmisel aastal 403). Kõige populaarsemad erialad olid raamatupidaja (2,12 soovijat kohale), mööblirestauraator ja sadulsepp (1,5 soovijat kohale).

Nii nagu eelmiselgi aastal, on kõige enam õppijasoovijaid Läänemaalt - 43%. Teisel kohal on endiselt Harjumaa - 37% (2015 - 35%) ning kolmandal kohal Raplamaa - 6% (2015 - 5%). 

Avalduste vastuvõtt vabadele õppekohtadele jätkub Haapsalu Kutsehariduskeskuses 30. septembrini järgmistele erialadele:

 
Avalduste esitamine elektroonselt või koolis kohapeal.
Täpsem info telefonil 666 1751 või meiliaadressil: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

HKHK osaleb uues TERVISEDENDUSE projektis

Tallinna ülikooli Haapsalu kolledž, Haapsalu kutsehariduskeskus ja Metropolia rakenduskõrgkool asuvad välja töötama uusi tervise-edenduse õppekavu. Projekti rahastab Euroopa Liidu programm Central Baltic, mille eesmärk on toetada riikidevahelist koostööd Läänemere piirkonnas.

Järgmise kolme aasta jooksul viib Haapsalu kolledž koos Haapsalu kutsehariduskeskuse ning Metropolia rakenduskõrgkooliga (Soome) läbi projekti, mille tulemusel valmivad uued tervise-edenduse valdkonna õppekavad. 

8. ja 9. septembril toimus Haapsalus projektis osalevate partnerite avakohtumine, mille käigus pandi paika edasine tegevuskava. Projekti esimesel aastal viiakse Soomes ja Eestis paralleelselt läbi uuring, selgitamaks välja tööturu vajadused ja ootused tervisedenduse alasele ettevalmistusele.

Uuringu tulemuste põhjal töötatakse seejärel mõlemas riigis välja uued õppeprogrammid nii rakenduskõrgharidust kui ka kutseharidust pakkuvates õppeasutustes kasutamiseks. Projekti viimasel aastal testitakse programme osalevates koolides. Uute ainekursuste kavad tehakse avalikult kättesaadavaks, et neid oleks võimalik kasutada ka teistes tervisedenduse alaseid aineid õpetavates koolides.

interreg

SUVETÖÖ teated 2016

HKHKs toimub suvetööde sooritamine 29.08 - 1.09 kell 10.00 - 14.00.

Suvetööde sooritajatel palume õpetajatega kokku leppida suvetöö tegemise ajas.

HKHK RIIGIKAITSENÄDAL

riigikaitse19.- 23. septembril on HKHK-s riigikaitsenädal, mille raames toimub riigikaitse õpe.

Viiepäevane õpe sisaldab:

 1. ühte teooriapäeva koolis, toimuvad teooriatunnid, kus saame baasteadmised riigikaitse alustest, tänapäeva julgeolekuriskidest, kaitseväe hierarhiast ja relvastusest, Eesti osalusest NATO välismissioonidel;
 2. ühte praktilise väljaõppe päeva koolis ja kooli lähiümbruses, toimub relva- ja riviõpe, topograafiaõpe, elupäästva esmaabi andmise väljaõpe;
 3. ühte õppekäigu päeva, külastame Tallinna Sidepataljoni, Sõjamuuseumi ja Päästeametit;
 4. kahte välilaagri päeva: 22 - 23.09 Laager "Reibas Rästik  24", mille asukoht Harju MK-s, Keila vallas Humala külas Humala raketibaasis.

Pärast riigikaitseõpetuse läbimist peavad õpilased oskama:

 • Orienteeruda topograafilise kaardi abil
 • Püstitada jaotelki
 • Korraldada harjutusala ning kütmise valvet
 • Maskeerimist
 • Toidu valmistamist välitingimustes
 • Välihügieeni
 • Liikumisviise maastikul
 • Relva ohutut käsitlemist

 

Riigikaitse õppes osalevad kõik õpilased rühmadest IT15, BT15, A14, K14, T14, K15, M15, M14.

Lisaks kaasame vabatahtlikkuse alusel õpilasi rühmadest V14 ja E14.

Riigikaitseõpetus on läbitud kui õpilane on osalenud kõikides tegevustes, kindlasti välilaagris.

 

Lisainfo:

õpetaja Elle Teder

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sügisesed TÄIENDUSKOOLITUSED

Täienduskoolituste kalender sügisperioodiks on uuenemas. Tööalaste tasuta täienduskoolituste info võib muutuda. Registreerimisega alustame augustis.

KOOLITUSKALENDER 2016

 • Plaatija koolitus (40 tundi)
 • Vanade puithoonete soojustamine ja renoveerimine (120 tundi)
 • Tisler tase 3 kutseeksamiks ettevalmistamine (120 tundi)
 • FIE raamatupidamine (35 tundi)
 • Taimekasvatusest teenindajatele. Sibultaimed ja turbaaed (40 tundi)
 • Tekstiilmaterjalid ja nende määramine (20 tundi)
 • Fotograafiakursus. Tunne oma kaamerat (15 tundi)
 • Lapitehnika algkursus (20 tundi)

 

OKTOOBER

 • Maalrikoolitus (60 tundi)
 • Pehmemööbli valmistaja (80 tundi)
 • Soome keel bürootöötajatele (40 tundi)
 • Vene keel tervishoiutöötajatele (40 tundi)
 • Puhastusteenindaja algkursus (60 tundi)
 • Abikoka täienduskoolitus-suupistete valmistamine ja selvelaua katted (20 tundi)
 • Toitlustaja täienduskoolitus -eritoitumine (80 tundi)
 • Microsoft Excel´i koolitus (20 tundi)
 • Arvuti täiendkoolitus 50+ (20 tundi)
 • Toiduhügieeni koolitus (6 tundi)
 • sKodutekstiilide maalimine (4 tundi)
 • Nunoviltimise lühikursus (kanga ja vildi abil luuakse uus tekstiil, 4 tundi)
 • Vaakumis ja madaltemperatuuril köögiviljade ja liha valmistamine (4 tundi)
 • Punutiste ja patside koolitus koos jumestuse koolitusega. Nail art ja küünedisaini töötuba. Koolitaja Tradehouse OÜ
 • Koolitus algajatele- saa sõbraks kudumismasinaga. MTÜ Päikesekudumid
 • Hotelliteenindaja koolitus Eesti Töötukassa klientidele


 • NOVEMBER
 • Käsitöötoodete ja teenuste turundus (52 tundi)
 • Klienditeekonna ja sihtrühma analüüs - teenindusettevõtte töötajatele (24 tundi)
 • Laagrikasvataja baaskoolitus (40 tundi)
 • Mööbli või muu toote/objekti kavandamine SketchUp Make abil (28 tundi)
 • Töötervishoiu ja tööohutusalane koolitus töökeskkonna volinikele ja nõukogu liikmetele (24 tundi).
 • Koolitaja Urmas Käär
 • Beseeküpsiste töötuba (4 tundi). Koolitaja Kersti Raak
 • Trühvlikoolitus (4tundi)
 • Leivaküpsetamise koolitus ja määrded
 • Mitmeotstarbelised aiataimed. 

 

DETSEMBER

 • Soolased suupisted (4 tundi). Koolitaja Kersti Raak
 • Sushi valmistamise lühikurus (4 tundi). Koolitaja Tiina Sootalu
 
Info tel 6661745, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KOHANEMISLAAGER 2016

14.-15.septembril toimub Tuksi spordibaasis Noarootsi vallas esmakursuslaste kohanemislaager, millest võtavad osa kõik IT16, K16, M16, T16, V16, BT16,EE16 õpperühmade õpilased.

Laagripäevade jooksul toimub palju põnevaid tegevusi.

Kaasa tuleks võtta ilmastikukindlad riided ja pesemisvahendid. Ööbitakse majades ning voodipesu on Tuksis juba olemas. Toitlustamine toimub kohapeal.

Kohanemislaagrisse on kaasatud ka kõikide rühmade rühmajuhendajad.

Täpsem info:

huvijuht Marit

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , telefon 56953433

HKHK EHITUSÕPILASED jätsid jälje Haapsalu ajalooliste ehitiste heakorda

Möödunud õppeaastal on HKHK ehitusõpilaste käe läbi saanud korda ning muutunud nägusamaks mitmed Haapsalu ajaloolised ehitised.

Juba eelmisel sügisel alustasid puit- ja kiviehitiste restaureerimise II kursuse õpilased laetalade parandamist ja väljavahetamist Vanas apteegis. Lisaks osalesid restaureerijad Haapsalu Piiskopilinnuse peavärava juures oleva tugiseina betoneerimises ja sissesõidutee kordategemises. Sügisel sai ehitusplekkseppade tööga korda Haapsalu Linna Algkooli plekk-katus. Restaureermistöödes juhendasid õpilasi õpetajad Toomas Kivisalu ja Villu Vapper, plekksepatöid suunas õpetaja Tõnu Kraav.

Kevadel alustati taas ehitustöödega linnuses. Likivideeriti varingud peaväratorni juures ning restaureeriti torni katus. Eeltööd remonditöödeks viisid läbi I kursuse restaureerijad, lõplikult sai katus korda II kursuse õpilaste käe all. Kevadisse aega jäi ka Rootsituru kohviku piirdele lillekastide valmistamine. Tööde juures olid õpilastele toeks ja juhendajaks kutseõpetajad Toomas Kivisalu ja Villu Vapper.

Kuursaali kõlakoda sai uue korras välisilme tanu kahe eriala õpilastele. Ehitusplekksepad remontisid ja värvisid kõlakoja tsinkplekist katuse, restaureerimisõpilased puhastasid fassaadi vanast värvist ja katsid uue värvikihiga. Töid kõlakojas suunas õpetaja Villu Vapper.

Mitmekesiseid praktilisi ülesandeid said HKHK õpilased harjutada Raudtee- ja Sidemuuseumis. Plekksepad remontisid raudteejaama katuse ja korstnaääred. Raudteejaamas teostasid restaureerimisõpilased värvide sondeerimist ehk vana värvi eemaldamist. Paksu värvikihi alt tuli välja mitmeid värvitoone, mida aegade jooksul on jaama seintele kantud. Kätt sai harjutada ka puitdetailide taastamisel ja asendamisel. Raudteemuuseumil oli palve restaureerijatele vanade rongimudelite seisukorra hindamiseks, et saada ülevaade investeeringuvajadustest projektitaotluse esitamiseks mudelite kordategemiseks.

Suur tänu headele koostööpartneritele - Tõnu Tammesalu Haapsalu Linnavalitsus, Kaire Tooming Haapsalu Piiskopilinnus, Anton Pärn Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid AS ning Deana Põder Raudtee- ja Sidemuuseum.

Vastuvõtt uueks õppeaastaks on alanud ja kestab vabade õppekohtade täitumisel 30. septembrini. Vastuvõtukomisjonid toimuvad 18. juulil ja 18. augustil.

Pildigalerii

Subcategories