HKHK sai EESTI PUUETEGA INIMESTE KOJA TUNNUSTUSE osaliseks

2. detsembril toimus Tallinnas Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt korraldatud traditsiooniline aastakonverents, mis sellel korral oli pühendatud haridusteemale. Haridus on puudega inimesele võtmetähtsusega mitte ainult tööturul konkureerimise vaid ka sotsiaalsete suhete, eneseteostuse ja tervise vaatenurgast. „Puudega inimesed kutse- ja kõrghariduses ehk mis saab peale põhikooli?“ oli küsimus, millele otsisid vastust ja jagasid oma kogemusi nii puudega noored ise, puuetega inimeste organisatsioonide esindajad kui ka erinevate haridusasutuste juhid ja töötajad.

Aastakonverentsil tunnustas Eesti Puuetega Inimeste Koda ka tublisid erivajadusega õppijaid ning õppeasutusi ja õpetajaid, kes on olnud edukad õppijate kaasajad. Õppeasutuste kategoorias sai kõrge tunnustuse – 2015. aastaauhinna osaliseks Haapsalu Kutsehariduskeskus, keda Eesti Puuetega Inimeste Koda tänas eduka ja hooliva panuse eest erivajadusega inimeste kaasamisel haridusse. Lisaks meie koolile said samaväärse tunnustuse osaliseks veel ka Kopli Ametikool, Tartu Kutsehariduskeskus, Kuressaare Ametikool ning Tallinna Tehnikaülikool. Auhinnad andis üle sotsiaalkaitse minister Margus Tsahkna.

Konverentsi avasid ja kokkutulnuid tervitasid töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski ja Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees ning Riigikogu Sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm.

Konverents oli kavandatud kahe suure teemablokina - 1. osas keskenduti erivajadusega õppijate toimetulekule kutseõppeasutuses ning teises pooles arutleti puudega noorte õppimisvõimaluste üle kõrghariduses. Konverentsi lõppedes tõdeti, et kuna õppimisel on puudega inimeste elus väga suur tähendus, on ühiskonnas vajalik luua puuetega inimeste haridusküsimustele hoopis laiemat kõlapinda.

Haapsalu Kutsehariduskeskuses õpib enam kui 100 erivajadusega noort kokku 7 erialal. Koolil on sõlmitud koostööleping Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega puudega kutseõppurite koolitamiseks ka Astangul.


Ingrid Danilov

Haapsalu Kutsehariduskeskuse direktor

Jõulukuu HKHK-s

joulud9. detsember 

Kell 11.30 – 13.30 – Jõululaat (HKHK fuajees)

Kell 11.00 – 15.00 – Doonoripäev (HKHK aulas)

10. detsember

Kell 16.00 – Sportlaste tänuüritus (HKHK aulas)

16. detsember

Kell 19.00 – Õpilaste jõulupidu (HKHK aulas)

18. detsember

Kell 12.00 – Jõululõuna ja aktus (HKHK fuajees ja aulas)

20. detsember – 3. jaanuar

JÕULUVAHEAEG!

HKHK-s pakuti prantsusepärast lõunasööki

25. novembril valmistasid Haapsalu Kutsehariduskeskuses koos kokaõpilastega lõunasööki koka eriala praktikandid Prantsusmaalt. Üheskoos valmistati kooliperele lõunaks prantsusepärane pea- ja järelroog

Pearoaks pakuti maitsestatud kana ja juustu-riivsaia kattega kartulipüreed - puree et cuisse de poulet ja järelroaks vaniljekaste munavahu ja karamelli kattega - ile flottante.

Neli koka eriala praktikanti Prantsusmaalt viibivad Haapsalus (Fra Mare Thalasso Spa) praktikal 12. novembrist 2. detsembrini. 

Eesti parim noor tisler on ERGO ORUMAA ja kutseõpetaja UVE UUSTALU

 

25. novembril toimus Restoranis Gloria pidulik Eesti Mööblitootjate Liidu liikmetele, koostööpartneritele ja külalistele mõeldud tänuüritus. Eesti mööblitootjate Liit andis välja mitmeid 2015 aasta tiitleid ja jagas tunnustust. EESTI AASTA PARIM NOOR TISLER on HKHK vilistlane Ergo Orumaa ja AASTA KUTSEÕPETAJA on HKHK puiduõpetaja Uve Uustalu

Ergo esindas sellel aastal Eestit Brasiilias, Sao Paolos ülemaailmsetel kutsemeistrivõistlustel Worldskills 2015, tema juhendajaks oli Uve Uustalu.

Täpsemalt saab lugeda veel: 

Ergo Orumaa - http://furnitureindustry.ee/noor-tisler/

Uve Uustalu - http://furnitureindustry.ee/aasta-kutseopetaja/

 

Palju, palju õnne Ergo ja Uve! Oleme väga uhked! 

EHRLi tunnustava STIPENDIUMI sai LEONORA PAHALINA

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit tunnustas 18. novembril Tallinnas Haapsalu Kutsehariduskeskuse 3. kursuse majutusteeninduse õpilast Leonora Pahalina´t EHRLi sptipendiumiga.

Stipendiumile võivad kandideerida hotelli- või tõitlustuseriala õpetavate õppeasutuste õpilased, mille õppekavad ja õppebaas on läbi vaadatud EHRL Personalitöö- ja Koolituskomisjoni või Kutsekomisjoni poolt.

Kandidaadid peavad vastama statuudis toodud kriteeriumitele:

  • Stipendiumi saaja on kogu õppeprogrammist vähemalt ühe aasta oma erialal õppinud.
  • Stipendiumi saajal on olnud hea õppeedukus (neljad-viied eriala ainetes) kogu õppeaasta vältel.
  • Stipendiumi saajal on arenenud distsipliinitunne: ta ei hiline ega puudu põhjuseta ning teeb oma tööd õigeaegselt ära.
  • Stipendiumi saajal on arenenud omaalgatus, ta osaleb ürituste organiseerimisel, tunneb süvendatud huvi eriala vastu, loeb erialast kirjandust, käib messidel, kutsevõistlustel ja presentatsioonidel.
  • Stipendiumi saaja peab olema läbinud õppeplaaniga ettenähtud praktikad EHRL-i liikmeshotellis või restoranis ja praktikahinnangud näitavad, et ta on omandanud teatud tööoskused ja ta suhtub oma töösse tõsiselt, lisada tuleb praktikaaruanne.

 

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit tunnustas tänavu 10 tublit stipendiaati ERHLi stipendumiga (155 EUR).

EHRLi stipendium antakse välja kord aastas. 

Palju õnne! 

RIIGIKAITSETEEMALINE õppekäik kodanikupäeval

26. novembril osalesid meie kooli M13, K14 ja T13 õpilased riigikaitseteemalisel õppekäigul Viimsis asuvasse Eesti Riiklikku Sõjamuuseumi ja Vasalemmas asuvasse Ämari Lennubaasi. Õppeekskursiooni eesmärk oli anda õpilastele vahetult edasi teadmine, et riigikaitse on riigi üks vanemaid funktsioone, see on olnud riigi põhiülesanne juba riigi tekkimise algusaegadest alates. Riiklikus sõjamuuseumis saime teada, millistes sõdades on meie esivanemad osalenud muinasajast alates, palju saime teada ja J. Laidoneri kohta. Ämari Lennubaasis saime teada, millega tegeleb meie lennuvägi ning millist tehnikat nad kasutavad. Meie riik ei saa kunagi valmis, teda tuleb pidevalt edasi ehitada ja selleks on tarvis kõigepealt tahet.

Fotod õppekäikudest on leitavad kooli facebook´i lehelt.

NordPlus projektiga Rootsis

9- 13 novembrini 2015 toimus NordPlus Junior projekti "Enjoy the Learning Environment“  teine  kohtumine Rootsis Nyköpingis, kus osalesid meie koolist Rasmus Maipuu, Ursula Umda ja Aleksander Raudla ja õpetajana Enna Kallasvee.

Seekordse kohtumise teemaks oli loov õppimine ja õpetamine loovas keskkonnas ning õpilaste ülesandeks välja selgitada, mida võiks ja saaks teha paremaks.  Kokku tulnud erinevate riikide  (Eesti, Rootsi, Soome, Islandi ja Taani)  kolmeliikmelistest gruppidest moodustati kohe esmaspäeval rahvusvahelised  3-4 liikmelised grupid. Rühmade  ülesandeks sai teha kolme päeva jooksul video, kuidas nemad õpetaksid loovalt. Videosse tuli mõelda välja konkreetseid näiteid ja need lavastada.

Rühmad olid kõik väga tublid ja tundus, et noored nautisid nii koostöös video plaanimist ja  tegemist kui ka ühiselt veedetud aega. Rõõmsaid nägusid ja tegutsemislusti jätkus kõigiks päevadeks ja tundus et kõigile jäi sellest ühest nädalast väheks. Oleks tahtnud veel koos tegutseda.

Lisaks videote tegemisele tutvusime ka teiste kohalike koolidega . Külastasime kõrvalmajas asuvat modernset,  vastvalminud, väga kodust, õpilassõbralikku ning funktsionaalset  Alpha kooli ning piirkonnas asuvat  pagulaskooli, kus õppisid õpetajate sõnul kõige õpihimulisemad ja motiveeritumad õpilased.

Vastuvõtjamaa Rootsi poolt oli meile korraldatud igati soe vastuvõtt. Saabudes olid kõikide  riikide täismõõdus lipud kooli koridori välja pandud ja raamatukogus oli näitus kohale saabunud rahvuste tuntumate kirjanike raamatutest. Eestit esindasid Jaan Krossi raamatud.

Kohale saabunuid liitis veel ka ühine Taco õhtusöök, kus nii ruumikujundus, kui ka toit valmistati grupitööna. Kõigile osalistele jagati erinevad ülesanded ning tunni ajaga said hakitud kõik salatid, tehtud kastmed ning määrded, toit ilusasti serveeritud ja ruum kaunistatud. Muidugi ei puudunud ka küünlad ja pidusöök võis alata.

Lõpuõhtul oli ühe kooli fotohuvilise õpilase poolt koostatud väga südamlik fotoesitlus, millele taustaks mängisid kõikide kohale tulnud riikide erinevad eurovisioonilaulud.

Tehti kokkuvõtteid ja kuulutati välja kolm parimat videot, mida hinnati samaväärselt väga headeks. Neist kahe video tegemisel osalesid ka teiste hulgas Rasmus ja Aleksander.

Saime palju häid ideid ja uusi sõpru, et ikka meie enda koolielu edendada.

Neljapäeval, 19.novembril, kell 12.30 jagavad Rootsis käinud õpilased oma muljeid ruumis 209. Tule kindlasti kuulama ja vaatama.

NordPlus projekti blogi saab vaadata SIIT ning Rootsi kohtumise fotosid SIIT.

Enna Kallasvee

DETSEMBRI koolitused HKHK-s

Eesti Töötukassa klientidele

30. november. Koolitajad Valdo Nõlvak ja Mall Vainola

3.detsember. Koolitaja Tiina Sootalu

Maksumus 18 €

5. ja 12. detsember. Koolitaja Kristiina Hellström (agr. dr)

Maksumus 82 €

10. detsember. Koolitaja Tiina Sootalu

Maksumus 18 €

EELINFO 16.-20.11

ESMASPÄEV 16.11

Ülemaailmse sallivuse päeva raames õpilastele temaatilised loengud

Ehituserialade koosolek

Ehitusplekksepa eriala koosolek


TEISIPÄEV 17.11

Äriteenindus osakonna õppetöö koosolek

Maaturismiettevõtluse(MTE14) eriala õpilased õppepäeval Roostal, õpilastega osalevad õppepäeval kutseõpetajad Krista Põllula ja Ingrid Sieberk

Koolitusjuht Ingrit Kera ja teenindusjuht Kersti Õim ettevõtte külastusel toitlustusteenindusalase koolituse ettevalmistamiseks, Pärnus


KOLMAPÄEV 18.11

Turismivaldkonna juhtõpetaja Päivi Kaljula osaleb Geoinfosüsteemide koolitusel, Tallinnas

Koolitus "Perevägivalla mõju lapsele ja noorele"


NELJAPÄEV 19.11

Arendusdirektor Aile Nõupuu osaleb ehitusvaldkonna kutseõppeasutuste täienduskoolituse seminaril, Tallinnas

Koolitusjuht Ingrit Kera ja huvi- ja infojuht Marit Sillat osalevad laagrikasvataja koolituse ettevalmistaval koolitus-seminaril, Kloogaranna Noortelaagris


REEDE 20.11

SA Innove arutelul HEV õpilaste kutseeksami kohandamisest osaleb ehitusvaldkonna kutseõpetaja Toomas Kivisalu ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse kutseõpetaja Tarmo Kalmann.

Huvi- ja infojuht Marit Sillat osaleb Tervise Arengu Instituudi koolitusel "Räägime noortega tervisest"


TÄIENDKOOLITUSED

T 17.11 - Pehmemööbli katteriide vahetamine. Koolitaja Ülle Kübarsepp, kell 17.00-20.00, puidumaja.

K 18.11 - Õppimine kogukonnas. Sisekoolitus. Perevägivalla mõju lapsele/noorele. Koolitaja Leili Mutso. Kell 14.00-16.45, ruum 209.

N 19.11 - Beseeküpsiste töötuba. Koolitaja Kersti Raak. Kell 17.30-20.10, õppeköök. 

KODANIKUPÄEV meie koolis!

is logo

Haapsalu Kutsehariduskeskuses toimus ajavahemikul 20.08 – 30.11.15 Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) projektikonkursi „Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid" raames rahastatud projekt „Kodanikuks olemise tarkus", mille lõppüritus. Projekti lõppu tähistasime 25.11 ülekooliliselt kodanikupäeva üritusega, kus projektis osalenud õpilased tutvustasid kogu koolikollektiivile projekti käigus toimunud tegevusi, tunnustasime tublimaid noori kodanikke. Ehk teisisõnu, tunnustuse said need noored, kes olid projektitegevustest aktiivselt osa võtsid -  usume, et osalejatest saanud aktiivsem, teadlikum ja parem kodanik!

Ülekoolilisel üritusel korraldasime väikese mälumäng- viktoriini õpilaselt teemal „Hea on olla Teadlik kodanik". Mälumäng-viktoriini võitsid järgmised meeskonnad:

  • Autism (A13)
  • Kirju koer (M13)
  • Büroo skriptid ( BT15 ja A14 )
  • ja MK15.

(fotod kooli facebook´is)

Projekti raames toimus selfikonkurss- parim selfi teemal "Mina kodanikuna" ja/või „Meie Inimesed ", mis oli avatud kõigile soovijatele. Konkursile laekusid toredad selfid Leimo Laidmalt, Kristi Välilt, Anna Golovnjalt ja Leonora Pahalinal . Selfisid saab endiselt vaadata HKHK Facebooki lehelt. Laekunud tööde hulgast valisime rahva lemmiku, milleks oli Anna Golovnja poolt konkursile esitatud selfi „Mina kodanikuna Stenbocki majas".

Meenutasime demokraatiapäeval, so 15.septembril toimunud plakatikonkurssi "Minu sõnum kodanikuna MEIE inimestele „ ja tunnustasime tublimaid . Plakatikonkursi tulemusel valmis 17 kõnekat plakatit (taasleitavad kooli facebook´i lehelt).

Tunnustasime korrektse töö ja sisuka sõnumi eest järgmiste plakatite autoreid: plakat nr 5 „Hoia oma kodumaad" autoreid Regina Otsing, Jarko Pähn ja Kert Kaljusaar (K14); plakat nr 9 „Rahva käes on võim- vägivald pole lahendus" autoreid Kostyantyn Rakhletskyy,Kert Loik, Lauri Luik, Märt Moorbach (E14/V14) ; plakat nr 10 „Hoiame kokku" autoreid Kristel Udula, Gerda Koplimaa, Raily Iljašenko ( K14) ; plakat nr 21"Kõik on võrdsed" autoreid Kaidi Vihman, Birgit Klippberg, Kairo Kaeramaa, Maria Semjonov, Aleksei šutov ( KM13/KM14).

Osalejad tutvustasid 23.09.2015 toimunud õppekäiku Eestimaa südamesse ning rääkisid kuulajatele, mida sellest õppisid. Külastasime Paides asuvat Wittensteini Ajakeskust seetõttu, et Ajakeskus pakpus suurepärase võimaluse õpilastel kogeda varem õpitut elava ajaloo tunnis. Läbides ajamasinaga Eesti ajaloo muinasajast kuni euroajani oli õpilasel võimalus elada igas ajastus ja näha humoorikaid filme inimestest, kes elasid sellel ajal. Ajarännakult said õpilased kaasa teadmise, et nende tähtis ülesanne on Eesti keele ja kultuuri säilitamine.

Õppekäigult saadud teadmiste baasil valmisid õppematerjalid, millest parimateks osutusid nii sisult kui vormilt järgmiste õpilaste tööd :1) A.H.Tammsaare talumuuseumist K 14 õpilase Rauno Reimani töö ; 2) Wittensteini Ajakeskusest A13 õpilaste Kevin Haaboja ja Aleksander Raudla töö ; A.H.Tammsaarest K14 õpilaste Kristel Udula, Ljubov Zaitseva, Gerda Koplimaa ja Raily Iljašenko töö.

Osalesime Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed poolt korraldatud esseekonkursil „Kuidas ning milles saaksid noored olla kasulikud Eesti ühiskonnale?". Meie koolist laekus konkursile 14 tööd.

Meie kooli õpilaste esseedest „Kuidas ning milles saaksid noored olla kasulikud Eesti ühiskonnale?" on parimateks tunnistatud järgmiste õpilaste tööd, nimed ei ole paremusjärjekorras: Janar Sinisalu ( K14); Maarja Kattel ( M13); Eliise- Marie Lambing ( M13), Raily Iljašenko ( K14) ja Anna Golovnja ( M13) .

Lisaks meenutasid osalejad 20.10. 15 toimunud õppekäiku Tallinna ja seda, mida see õppekäik neile andis. Tutvusime vabariigi valitsuse tööga Stenbock´i majas. Saime teada, mida vabariigi valitsus igapäevaselt teeb. Süvendasime osalejates teadmist, et kõrgeima võimu kandja on rahvas. Veel toimus professionaalse giidi juhendamisel Tallinn vanalinna ja Bastioni käike tutvustav ekskursioon. Täiendasime ja kinnistasime enda teadmisi Eesti riigi pealinna ajaloost, so kohast, kus asuvad tähtsamad riigivõimuasutused. Õppekäigu tulemusel on laienenud osalejate teadmised Eesti ajaloost, ühiskonnakorraldusest erinevatel ajastutel ja kultuurist, mis on esmaseks eelduseks osalejate kodanikuteadmise laienemisel.

Lisaboonusena said projektis osalenud õpilased 26.11- kodanikupäeval külastada Eesti Riiklikku Sõjamuuseumit Viimsis ja Ämari Lennubaasi, mille läbi laiendasime nende teadmisi riigikaitsest (Fotod õppekäigust kooli Facebooki lehel).

Kokkuvõtteks võime öelda, et läbiviidud projekti tulemusel on Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpilaste teadmised Eesti riigi tekkimisest, ajaloost, parlamentaarse riigikorraldusega – ehk Eesti ühiskonnast laiemalt avardunud. Noored väärtustavad traditsioone (sh kodanikupäeva tähistamist) rohkem ning peavad vajalikus Eesti Vabariigi kodanikuks olemist, mõistavad kodaniku ja riigi rolle.

Projekti sihtgrupi sallivus ja üksteisemõistmine, üksteisega arvestamine mitmekultuurilises ühiskonnas = kollektiivis (HKHK koolipere kui kollektiiv) on mõtestatum ja avaram, sest läbi erinevate ja otseselt kõiki õpilasi tegevustesse kaasavates ühistegevustes saadud teadmiste ja kogemuste baasil mõistetakse senisest veelgi rohkem Eesti riigi loomise ja kestmajäämise eesmärke, so eesti rahvuse ja kultuuri püsimajäämist. Muukeelne õpilane tunneb ennast pärast projektitegevustes osalemist Eesti riigile vajalikuna, ta on julgem ja avatum, omab tahet olla lojaalne EV kodanik, tema eesti keele oskus on oluliselt suurenenud.

Suurenenud on kontaktid ja suhtlus erineva emakeele, kultuuritausta ja kodakondsusega inimeste vahel. Lisaks keeleõppele on pööratud suuremat tähelepanu eri rahvustest noorte vaheliste kontaktide tihendamisele, ühiskonnaellu kaasamisele ja kodanikuidentiteedi tugevdamisele.

Korraldatud ühistegevused on aidanud kaasa eri rahvusest noorte omavahelise dialoogi suurenemisele ning vähendanud negatiivseid hoiakuid ja eelarvamusi üksteise suhtes. Õpilastes on kujunenud teadmine, et Eesti riik toetab iga püsielaniku kuuluvust ühiskonda.

Õpilased on mõistnud, et igaühe arvamus ja osalus loeb ja on tähtis, kuna õpilaste ettepanekuid on arvestatud nii projekti ettevalmistavas faasis kui ka kõikide projektitegevuste ajal.

Projektis osalenud õpilaste tagasiside projektile on ainult positiivne, kõik soovivad, et selliseid ühistegevusi oleks rohkem. Osalejate tagasisides on sõnum kaasõpilastele, milles öeldakse, et kui teie edaspidi antakse võimalus osaleda, siis kindlasti osalege, sest see kõik ühendab inimesi, annab juurde uusi teadmisi ning on ka lisaks äärmiselt huvitav. Projektiga seotud õpetajate tagasiside on samuti väga positiivne.

Projektis osalesid õpilased õpperühmadest: A13; M13; K14; T13; KM 13; KM 14; V14; E14 , A14, A15.

Täname kõiki toetajaid, rahastajaid ja aktiivseid osalejaid !

Elle Teder,

Projektijuht

haridusmin 3lovi_est

Kooli lõpetas ESIMENE LEND PLEKKSEPPI

aktus1413. novembril lõpetas Haapsalu Kutsehariduskeskuse 31 täiskasvanud õppijat, neist 11 ehitusplekkseppa ja 20 sadulseppa.

Plekkseppade õpetamist alustas Haapsalu Kutsehariduskeskus 2014. aasta sügisel esimese kutsekoolina Eestis. Tänaseks on kooli vastu võetud juba ka II lend plekksepaõpilasi. Sadulseppi on Haapsalu Kutsehariduskeskuses õpetatud 3 aastat

Kiitusega lõpetasid kooli 12 õpilast - Roman Shahmatov, Tõnu Kraav, Peeter Kenimägi, Aleksander Shahmatov (ehitusplekksepp) ja Imbi Aaslav-Kaasik, Aili Kaur, Pille Looring, Maris Madalik, Kersti Mihelson, Kaia Nõlvik, Merily Pihlamägi, Ave Sinijärv (sadulsepp). Hinnetega neli ja viis sai lõputunnistuse 14 õpilast

Lõpuaktuse FOTOD

Palju õnne kõigile lõpetajatele ja edu erialastes ettevõmistes!

EELINFO 30.11 - 5.12

TEISIPÄEV 1.12

Direktor Ingrid Danilov osaleb konverentsil "Puudega inimesed kutse- ja kõrghariduses", Tallinnas

Innove teostab rakendusüksus puidu- ja köögiseadmete projekti paikvaatlust HKHK-s

Tallinna Polütehnikumi tugitöötajad külas HKHK-s


KOLMAPÄEV 2.12

Haapsalu Viigi kooli lõpuklassi noored külastas HKHK-s

 

NELJAPÄEV 3.12

HKHK nõustamiskeskuse töötajad osalevad koolitusel "Teekond käitumisraskustega noorteni"

Läänemaa koolijuhtide ühendus HKHK-s

Juhiabi Kaire Kaljura osaleb Haridus- ja Teadusministeeriumi infopäeval

Loodusturismi (LT15) ja Maaturismiettevõtluse (MTE15) õpilased külastavad Estraveli kontorit ja I punkti

N-R 3.-4.12 - Ehitus- puidu- käsitöö osakonnajuhataja Uve Uustalu ja kutseõpetaja Margus Krips osalevad puiduõpetajate seminaril, Tartus

 

REEDE 4.12

Turunduse aluste tunni raames kohtumine ettevõtjatega - Beguta Kevvai (Taminetoidukohvik ja majutus Beguta) ja Maret Allikas (Epp - Maria Galerii)


TÄIENDKOOLITUSED

E 30.11 - Arvutikoolitus töötukassa klientidele (vene keeles). Koolitaja Mall Vainola, kell 9:15 – 14:00. Ruumis 303

T 01.12 - Arvutikoolitus töötukassa klientidele (vene keeles). Koolitaja Valdo Nõlvak, kell 10:15 – 14:15. Ruumis 303

K 02.12 - Arvutikoolitus (vene keeles). Koolitaja Valdo Nõlvak, kelll 10:15 – 14:15 . Ruumis 303

N 03.12 - Arvutikoolitus töötukassa klientidele (vene keeles). Koolitaja Valdo Nõlvak, kell 10:15 – 14:15. Ruumis 303

N 03.12 - Piparkookide töötuba. Koolitaja Tiina Sootalu, kell 17:30 – 20:30. Õppeköök

R 04.12 - Arvutikoolitus töötukassa klientidele (vene keeles). Koolitaja Valdo Nõlvak, kell 10:15 – 14:15. Ruumis 303

L 05.12 - Aianduskursus - loodussõbralik koduaed. Kristiina Hellström (agr. dr), kell kell 10:30 - 18:00. Ruumis 209ab

Välispraktikalugude KONKURSS

 

KÕIGIL, KES VÄLISPRAKTIKAL KÄINUD, on nüüd suurepärane võimalus osaleda KONKURSIL ning jagada oma praktika ajal kogutud muljeid, teadmisi ja seiklusi. Konkursile võib esitada oma praktikaloo, praktikafoto või praktikablogi ning tähtajaks on 16.november.

Loe täpsemaid juhiseid altpoolt ning ära kahtle vaid esita oma tore blogi, foto või jutuke konkursile Auhinnafond on väga ahvatlev.

SA Archimedes kutsub osalema kutsehariduse õpirändeprojektide kajastuste konkursil.
Konkurss toimub kolmes kategoorias

- Parim välispraktika LUGU
Välispraktika on seiklus, väljakutse, teekond enese ja maailma paremaks tundmaõppimiseks. Välispraktika annab võimaluse tutvuda lähemalt võõra maa ja rahvaga, aga ennekõike õpitava/õpitud ametiga reaalses töökeskkonnas. Iga õpiränne on omaette lugu, mis algab julgest otsusest teele asuda.

- Parim välispraktika FOTO
See on suurepärane võimalus neile, kellele kirjatöö väga ei istu. Vali välja kõige rohkem 3 fotot, mis Sinu arvates näitavad kõige paremini, mida Sa praktika jooksul saavutasid, mida juurde õppisid.

- Parim välispraktika BLOGI Teame, et blogid ja blogipidamine on välispraktikate puhul väga levinud, sest võimaldab koguda tihedate päevade tegemised ja muljed jooksvalt ühte kohta, et neid siis hiljem nii oma koolis kui mujal huvilistele jagada.

Ootame konkursil kaasa lööma nii äsjaseid kui ka kõiki varasemate aastate välispraktikante.

KUIDAS KANDIDEERIDA:
* Saada oma võistlustöö hiljemalt 16. novembriks aadressile This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
* Praktikalugu / 3 fotot / blogilinki saates ära unusta märkida oma perekonna- ja eesnime, kooli või astust, kes Su praktikale saatis, millises riigis ja millal Sa praktikal käisid.
* Kord juba konkursile esitatud lugu/pilti/blogi uuesti saata ei saa, aga sama autor võib uue võistlustööga üles astuda küll.
* Sõltumatu žürii hindab esitatud töid ja võitjaid ootavad prisked rahalised auhinnad. Tulemused teada detsembri alguses.

Konkursi auhinnafond on 2 000 eurot!

TÄHELEPANU!
Kõik konkursile esitatud fotod lähevad pärast 16. novembrit üles konkursi Facebooki lehele ja 10 päeva jooksul enim meeldimisi kogunud pilt saab 100 euro suuruse ERIAUHINNA.

Kui Sa oma pilti FBs avaldada ei soovi, anna sellest oma konkursitööd ära saates kindlasti teada.

Võime kasutada Sinu praktikalugu ja/või fotot/blogi programmi tutvustavates materjalides teksti vajadusel eelnevalt keeleliselt toimetades.

Subcategories