BÜROOTÖÖ õpilased olid TÖÖVARJUDEKS

17. märtsil olid bürootöö eriala I kursuse õpilased töövarjupäeval. 

Töövarjupäeva eesmärk on tutvuda reaalse töökeskkonnaga ja tööprotsessiga. Seeläbi anaüüsida enda tugevusi ja arenguvajadusi erialase töö tegemisel. Töövarjupäeval külastatud asutusest saab mitme õpilase esimese kursuse praktikakoht.

Asutused, mida noored töövarjupäeval külastasid, olid nende endi poolt valitud. Samuti võeti ise ettevõtetega kontakti kokkulepete loomiseks. Õpilsed jälgisid ühe päeva jooksul õpitava erialaga sarnast ametit.

Õpilased olid töövarjupäeval järgmistes asutustes:
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, Õigusbüroos, Politsei - ja Piirivalveametis, Kirjastus Pegasus, Rapla Vallavalitsus, Haapsalu Rimi.

Õpilased iseloomustasid töövarjupäeva - huvitav, põnev, tegevusterohke, palju uut infot, seiklusterohke, meeldejääv, hariv, uued kogemused ja sõbralikud inimesed.

Töövarjupäeva tagasiside õpilastelt ideekaartidena: 

https://answergarden.ch/457264 - Kus olid töövarjupäeval?

https://answergarden.ch/457262 - Iseloomusta kolme sõnaga läbitud töövarjupäeva?