TEKSTIILITÖÖ õpilased sooritasid LÕPUEKSAMEID

1. juunil toimus tekstiilitöö õpilaste kooli lõpueksam, mis oli ühildatud kutsekvalifikatsiooni eksamiga.

Eksam koosnes neljast osast - praktiline osa, kirjalik osa, õppimapp ja töö kaitsmine.

Eksamil sooritas 10 õpilast, neist neli hindele „4“ ja kuus hindele „5“ .

Eksami sooritasid:

Mariann Hatto

Tiina Juhani

Maret Karik

Heli Mikk

Lenne-Ann Orusalu

Kristel Pärna

Signe Traks

Juta Kiisküla

Mari-Anne Pender

Aili Pärnalaas

Kutsekvalifikatsiooni eksami komisjoni kuulusid Maret Lehis, Anu Pink ja Anu Randmaa.