BÜROOTÖÖ oskustega esimesele praktikale

Möödunud sügisel alustas Haapsalu Kutsehariduskeskuses bürootöö erialal õpinguid 11 neidu ja 1 noormees. Koos Tartu Kutsehariduskeskusega oli HKHK esimene kool, kes hakkas põhikoolijärgsetele õpilastele õpetama kontoritöö oskusi - varem oli see võimalik vaid keskkooli järel.

Esimene kursus on lõpule jõudmas ja õpilased oma esimesel ettevõttepraktikal, mis kestab 5 nädalat ja sisaldab endas mitmeid olulisi bürootöö oskusi, mida esimesel aastal kutsekoolis on omandatud: arvuti kasutamist, dokumentide, e-kirjade, kuulutuste ja teadete koostamist, sise- ja välisklientide teenindamist, kontori varustamist kantseleitarvetega, koosolekute ja ürituste korraldamist, sponsorite leidmist, telefonisuhtlust, kodulehe uuendamist ning palju muudki.

Et tutvuda praktika käiguga ja saada tagasisidet tulevaste bürootöötajate paremaks ettevalmistamiseks, külastasid bürootöö õpetajad Ülle Moks ja Eneli Uibo maikuus praktikakohti. Kohtumised ettevõtetes olid kasulikud kahepoolselt – õpetajad said teada, milliste oskuste õpetamisele edaspidi rohkem tähelepanu pöörata ning said samas välja pakkuda tegevusi, millega õpilased saaksid ettevõttele kasulikud olla.

Ettevõttes MTÜ „Kehale ja vaimule“ praktiseeriv bürootöö õpilane sai oma oskusi rakendada ürituste korraldamisel, kuulutuste tegemisel, ruumide haldamisel ja osalejate registreerimisel. Üheks praktikakohaks oli ka Iloni Imedemaa, mille töötajad olid väga rahul praktikandi arvutioskustega. Nimelt osales tulevane bürootöötaja muuseumiöö ettevalmistustöödes paigaldades kaevu veevulina hääled.

Teistest praktikakohtadest, kus bürootöötajad kontorioskusi harjutasid, võib veel nimetada Lääne Maavalitsust, Sotsiaalkindlustusametit, Ridala vallavalitsust, Spaahotell Lainet, Rapala Eesti AS-i Pärnus.

Vastuvõtt uueks aastaks bürootöö erialale on alanud, dokumente saab esitada elektroonselt ja koolis kohapeal. Vastuvõtukomisjon toimub 18. juulil.
Ootame bürootööd õppima taas uusi noori innukaid õpilasi, kes plaanivad oma tuleviku siduda kontoritööga!