Õppeinfo

2016/17. ÕPPPEAASTA

Õppeaasta pikkus on 40 õppenädalat, mis jaguneb kaheks poolaastaks:

I poolaasta - 05.09. 2016 - 04.02.2017
II poolaasta - 06.02.2017 - 22.06.2017
 
Jõuluvaheaeg - 24.12.2016 - 08.01.2017
Iseseisva õppetöö nädal - 10.-13.04.2017
Suvevaheaaeg - 23.06.2017 - 31.08.2017

Õppeaasta koosneb 8-st 5-nädalalasest õppeperioodist:

I periood 05.09.2016- 08.10.2016

II periood 10.10.2016 - 12.11.2016

III periood 14.11.2016 - 17.12.2016

IV periood 19.12.2016 - 04.02.2017

V periood 06.02.2017 - 11.03.2017

VI periood 13.03.2017 - 15.04.2017

VII periood 17.04.2017 - 20.05.2017

VIII periood 22.05.2017- 22.06.2017


Õppetöö koosneb teooria- ja praktilisest õppest, koolipraktikast, ettevõttepraktikast ja iseseisvast tööst.


Täiskasvanud õppijate tsükliõppe ajad õppegruppide kaupa:


RP15

6.-10.09

4.-8.10

1.-5.11

6.-10.12

10.-14.01

7.-11.02

7.-11.03

4.-8.04

RP16

13.-17.09

11.-15.10

8.-12.11

13.-17.12

17.-21.01

14.-18.02

14.-18.03

18.-22.04


HT15

8.-10.09

22.-24.09

6.-8.10

20.-22.10

3.-5.11

17.-19.11

1.-3.12

15.-17.12

5.-7.01.2017

19.-21.01

2.-4.02

16.-18.02

2.-4.03

16.-18.03

30.03-1.04

20.-22.04

4.-6.05

18.-20.05

HT16

13.-15.10

27.-29.10

10.-12.11

24.-26.11

8.-10.12

12.-14.01

26.-28.01

9.-11.02

9.-11.03

23.-25.03

6.-8.04

27.-29.04

11.-13.05

25.-27.05

1.-3.05

15.-17.06

ITS15

8.-10.09

22.-24.09

6.-8.10

20.-22.10

3.-5.11

17.-19.11

1.-3.12

15.-17.12

5.-7.01.2017

19.-21.01

2.-4.02ITS16

13.-15.10

27.-29.10

10.-12.11

24.-26.11

8.-10.12

12.-14.01

26.-28.01

9.-11.02

2.-4.03

16.-18.03

30.03-1.04

20.-22.04

4.-6.05

18.-20.05

1.-3.06

15.-17.06


LH16

2.-3.09

16.-17.09

30.-01.10

14.-15.10

28.-29.10

11.-12.11

25.-26.11

9.-10.12

6.-7.01

20.-21.01

3.-4.02

17.-18.02

3.-4.03

17.-18.03

31.-1.04

21.-22.04

5.-6.05

19.-20.05

2.-3.06

16.-17.06

18.-19.08

31.-01.09

LT15

19.-23.09

17.-21.10

21.-25.11

19.-22.12

23.-27.01

13.-17.02

13.-17.03

17.-21.04

15.-19.05

5.-9.06

LT16

17.-21.10

7.-11.11

28.11-2.12

9.-13.01

30.01-3.02

27.02-3.03

3.-7.04

15.-19-05

12.-16.06

MTE15

19.-23.09

17.-21.10

21.-25.11

19.-22.12

23.-27.01

13.-17.02

13.-17.03

17.-21.04

15.-19.05

5.-9.06

MTE16

17.-21.10

7.-11.11

28.11-2.12

9.-13.01

30.01-3.02

27.02-3.03

3.-7.04

15.-19-05

12.-16.06

TO15

6.09

4.10

TO16

1.11

29.11

13.12

17.01

31.01

27.02

28.03

25.04

9.05

VVT15

6.09

20.09

4.10

18.10

22.11

KO16

11.-12.10

18.-19.10

8.-9.11

22.-23.11

6.-7.12

20.-21.12

10.-11.01

24.-25.01

7.-8.02

20.-21.02

6.-7.03

21.-22.03

4.-5.04

18.-19.04

2.-3.05

16.-17.05

30.-31.05

13.-14.06

MEJ16

1.11

15.11

29.11

6.12

10.01

24.01

7.02

21.02

14.03

21.03

PKR15

15.-17.09

29.09-1.10

13.-15.10

27.-29.10

10.-12.11

24.-26.11

8.-10.12

12.-14.01

26.-28.01

9.-11.02

2.-4.03

16.-18.03

30.03-1.04

21.-22.04

4.-6.05

19.-20.05

1.-2.06

PKR16

20.-22.10

3.-5.11

17.-19-11

1.-3.12

15.-17.12

19.-21.01

2.-4.02

16.-18.02

9.-11.03

23.-25.03

6.-8.04

27.-29.04

11.-13.05

25.-27.05

8.-10.06

PLS15

8.-10.09

22.-24.09

6.-8.10

20.-22.10

 PLS16

17.-19.11

1.-3.12

15.-17.12

12.-14.01

26.-28.01

9.-11.02

2.-4.03

16.-18.03

30.03-1.04

20.-22.04

4.-6.05

18.-20.05

1.-3.06

15.-17.06

PS16

15.-17.12

26.-28.01

2.-4.03

16.-18.03

30.03-1.04

20.-22.04

4.-6.05

1.-3.06

15.-17.06

MR15

8.-10.09

23.-24.09

6.-8.10

21.-22.10

3.-5.11

18.-19-11

1.-3.12

16.-17.12

19.-21.01

3.-4.02

16.-18.02

9.-11.03

24.-25.03

6.-8.04

28.-29.04

11.-13.05

26.-27.05

8.-10.06

MR16

15.-17.09

29.09-1.10

13.-15.10

27.-29.10

10.-12.11

24.-26.11

8.-10.12

12.-14.01

26.-28.01

9.-11.02

2.-4.03

16.-18.03

30.03-1.04

20.-22.04

4.-6.05

18.-20.05

1.-3.06

15.-16.06

 

SAS15

8.-10.09

22.-23.09

SAS16

13.-15.10

27.-29.10

10.-12.11

24.-26.11

8.-10.12

12.-14.01

26.-28.01

9.-11.02

2.-4.03

16.-18.03

30.03-1.04

20.-22.04

4.-6.05

18.-20.05

1.-3.06

KT15

12.-16.09

10.-14.10

7.-11.11

5.-9.12

9.-13.01

6.-10.02

6.-10.03

3.-7.04

2.-5.05

29.05-2.06

KT16

26.-30.09

24.-28.10

21.-25.11

19.-23.12

23.-27.01

20.-24.02

20.-24.03

17.-21.04

15.-19.05

12.-16.06

TK16

2.-4.03

16.-18.03

30.03-1.04

27.-29.04

11.-13-05

25.-27.05

8.-10.06

PPO16

3.10

10.10

17.10

24.10

31.10

7.11

14.11

21.11

28.11

5.12

12.12

19.12

9.01

16.01

23.01

30.01

6.02

13.02

20.02

27.02

6.03

13.03

20.03

27.03

3.04

10.04

17.04

24.04

8.05

15.05

22.05

29.05 
ITS - IT süsteemide spetsialist
LH - lapsehoidja
LT - loodusturism
TO - toitlustuskorraldus
MTE - maaturismi ettevõtlus
MEJ - majutusettevõtte juhtimine
RP - majandusarvestus 
KT - tekstiilitöö
TK - Tekstiilkäsitöö valmistaja - kangakudumine
PKR - puit-ja kiviehitiste restauraator 
MR - mööblirestauraator
HT - hooldustöötaja
SAS - sadulsepp
PLS - plekksepp
PS - pottsepp

VVT - vastuvõtu- ja majapidamistööde korraldus

Lisanumber 16 näitab, et on 2016.a. vastuvõetud õpperühm; 15 näitab, et on 2015. a. vastu võetud õpperühm.