VÕTA

Varasemate õpingute ning töökogemuse (VÕTA) arvesse võtmise taotlemisel arvestatakse õppija poolt varasemalt läbitud õppetööd koolis või täiendkoolituses, töökogemust või vabal ajal õpitut, kui õpitu maht ja sisu vastavad omandatava õppekava väljundite mahule ja sisule.

Eelnevalt õpitut arvestatakse sooritust tõendava dokumendi alusel, mille õpilane lisab oma taotlusdokumendile.
Üldjuhul hindab eelnevaid kogemusi direktori poolt moodustatud komisjon, kuhu vajadusel kaasatakse eriala õpetaja.

Täpsem info: e-post marju.heldema(ät)hkhk.edu.ee või telefon 6661747

VÕTA kord