Akadeemiline puhkus

Akadeemiline puhkus on õpilase ajutine vabastamine õppekohustustest, mida on võimalik kasutada ühel korral kuni kolmeks aastaks õppeaja jooksul.

Akadeemilist puhkust võib saada tervislikel põhjustel, lapse hooldamiseks või Eesti kaitsejõududesse asumisel.

Akadeemilise puhkuse või selle katkestamise taotlemiseks on õpilasel vajalik esitada avaldus kooli direktori nimele, milles on märgitud põhjus(ed), miks akadeemilist puhkust taotletakse.

Akadeemilisel puhkusel olijad kuuluvad kooli õpilaste nimekirja ning neil on puhkuse ajal lubatud sooritada arvestusi ja eksameid.

Akadeemilise puhkuse ajal ei maksta õpilasele stipendiumi ja sõidukompensatsiooni ning neile ei laiene muud õppeajaks õppimisele kehtestatud soodustused.

Täpsem info: Õppekorralduseeskiri