Nõustamiskeskus

Nõustamiskeskuse töö eesmärgiks on tõhusalt toetada ja nõustada õppijaid, rühmajuhendajaid, aineõpetajaid ja lapsevanemaid, et  luua üheskoos õppijat toetav ja õppimist soodustav, sõbralik ja teineteist mõistev õpikeskkond.

Nõustamine on mõeldud neile,  kellel on mõni suurem mure, mida on üksi raske lahendada või kes ei ole iseseisva info otsimise käigus kõigile oma küsimustele vastuseid leidnud. Vestleme, arutame, leiame lahendusi probleemidele ja vastuseid küsimustele. Üheskoos seame eesmärke ja planeerime õppija vajadustest lähtuvalt talle sobivaimaid tegevusi, mis aitaksid soovitud tulemuseni jõuda.

Meie kooli nõustamiskeskus on avatud igal koolipäeval ja siin töötavad:

Psühholoog Reet Saareväli  (telefon 666 1757, ruum 024), kelle juures saab psühholoogilist abi iseenda isiksuse, suhete, elusündmuste ja elumuutustega seotud probleemide puhul. Koos nõustajaga analüüsitakse tekkinud ummikseisu, arutatakse selle muutmise võimalusi ning püütakse leida uusi vaatenurki, lahendusi ja tulevikuväljavaateid.

Õppe- ja karjäärinõustaja Liina Krips (telefon 53 229 152, ruum 025) abistab ja toetab õpilast õppetöös tekkinud raskuste analüüsimisel, lahenduste leidmisel ja tegevuskava koostamisel ning toetab õpilast teadlike karjääriotsuste tegemisel ja elluviimisel.

Sotsiaaltöötaja Kadi Jalgma (telefon 472 0910, ruum 111) annab õpilasele vajalikku teavet tema sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistab konkreetsete õppetööd takistavate sotsiaalsete probleemide lahendamisel. Sotsiaaltöötaja aitab ka taotleda toetusi ning leida lahendusi erinevatele elus ettetulevatele muredele.

Nõustamiskeskuse mobiiltelefon 53 229 152.