Meie kool

Haapsalu Kutsehariduskeskus on uus kool – loodud 2005. aastal. Kool asub Haapsalu linna piiril Uuemõisas - arenevas tööstusasulas. Koolikompleksi kuuluvad õppehoone, puidu- ja ehitusmaja ning kaks õpilaskodu. Õppetöö toimub kaasaegsetes klassiruumides ja töökodades. Koolis on pea kõikjal loodud tingimused ratastooliga liikumiseks.

Hetkel on Haapsalu Kutsehariduskeskuses ligikaudu 700 õppijat ja töötab 100 töötajat. Õppijaskonnast 64% on noored ja 36% täiskasvanud õppijad, kel sageli juba eelnevalt lõpetatud mitmeid koole ning nüüd soovivad omandada praktilisi kutseoskusi. Õppimisvõimalused on loodud ka põhihariduseta ning erivajadustega õpilastele.

Kõige rohkem on meil õpilasi Läänemaalt ja Haapsalust (41%), teiseks Harjumaalt ja Tallinnast (36%) ja kolmandaks Hiiumaalt (8%). Väiksema osalusega on esindatud kõik ülejäänud maakonnad Eestis.

Koolis on võimalik omandada kutseharidus või kutsekeskharidus. Õppeaja pikkus on erialati erinev ulatudes 1 aastast 3,5 õppeaastani. Õppida on võimalik nii päeva- kui tsükliõppes – viimane neist on sobilik just täiskasvanud õppijale, kellel on juba töö ja pere. Kõikide tsükliõppe erialade õppekorraldus on selline, et koolis kohapeal ollakse vaid üks nädal kuus ning muul ajal täidetakse iseseisvaid ülesandeid. Täiskasvanutele pakub kool ka lühemaid ja pikemaid täiendkoolituskursusi, mis toimuvad enamasti õhtuti.

Kooli suurim kutseõppevaldkond on turismi-, majutus- ja toitlustusteenindus (29%). Järgnevad ehitus (19%), info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (15%) ja puidutöötlemine (16%). Väiksemad õppekavarühmad on äriteenused, disain ja käsitöö ning tervishoid ja sotsiaalteenused.

Haapsalu Kutsehariduskeskus on edu ja tunnustust saavutanud mitmetel vabariiklikel ja Euroopa kutsemeistrivõistlustel. Kõige arvukamalt on auhindu koju toodud koka-, teeninduse ja majutusteeninduse võistlustel, kuid edukad on oldud ka arvuti-, tisleri-, ehitus- ja raamatupidamisvõistlustel.

Väga aktiivne on rahvusvaheline koostöö - koolil on sõpruskoole paljudes Euroopa riikides. Eesmärgiks on seatud kõigi erialade tublimate õppijate praktiseerimise välismaal ning kõigi töötajate osalemise erinevates välislähetustes, et avardada silmaringi ning saada juurde uusi kogemusi.

Aastaringselt toimub koolis palju erinevaid üritusi: võistlusi, pidusid, teemapäevi- ja nädalaid. Vabal ajal tegutsevad ringid ja saab tegeleda spordiga. Kooli õpilased on tihti edukad vabariiklikel ja maakondlikel spordivõistlustel.