Väärtused

HKHK põhiväärtused on tõekspidamised, millest koolipere oma tegevuses lähtub:

  • Hoolivus – me hoolime oma õpilastest ja me hoolime üksteisest. Märkamine, toetamine, julgustamine ja tunnustamine on meile omane.
  • Koostöö – koos tegutsemine toob meile edu ja loob ühiselt tegutsemise rõõmu, koostöö läbi võidame me kõik.
  • Professionaalsus – kõik, mida me teeme, teeme me hästi. Me pakume parimat õpet, sest õpetaja teab, oskab ja tahab teadmisi edasi anda. Meile on tähtis oma kooli käekäik.
  • Õppijakesksus – meie tähelepanu keskmes on õpilane oma teadmiste, võimete ja muredega. Lähtume tõekspidamisest, et kool on õpilase jaoks.
  • Areng – tulevikku vaatamine ja tuleviku kavandamine hoiab meid erksana, püüdlus paremaks saada on meie tegutsemise moto.
  • Avatus – jagame oma ideid, räägime meie plaanidest ja tulemustest, oleme vastuvõtlikud uutele mõtetele ja erinevatele arvamustele.
  • Rõõm – me tunneme rõõmu õppimisest, me tunneme rõõmu õpetamisest, me tunneme rõõmu üksteisest ja igast koolis veedetud päevast.