Missioon ja visioon

Haapsalu Kutsehariduskeskuse missiooniks on inimeste kutsealane koolitamine nende edukaks toimetulekuks tööelus ja elukestvas õppes

Visioon 2020: Haapsalu Kutsehariduskeskus on:

  • omanäoline, hea mainega ja parima kvaliteedi nimel edasipürgiv uuendusmeelne kutseõppeasutus, milles õpetatav erialade valik on kooskõlas tööturu vajadustega;
  • saavutanud tuntuse ja tunnustatuse Eesti ettevõtete seas kui kool, kelle lõpetajad on alati kindla kvaliteedimärgiga;
  • on rahvusvaheliselt tuntud kui kool, mille kogemusi levitatakse ka Euroopa teistes kutsekoolides.