Töökohapõhine õpe

Õpipoisi-­ ehk töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva praktilise õppe osakaal moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust. Õpipoisiõpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös.

Õpe toimub kutseõppe õppekava alusel. Õpilane täidab töökohas ettevõttepoolseid tööülesandeid, mis aitavad tal saavutada õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid. Lisaks toimub õppetöö koolis vastavalt kokkulepitud graafikule.

Töökohapõhine õpe:

  • On praktiline õpe, kus õpid igapäevatööks vajalikke oskusi
  • Saad töö ja õpingud ühendada, töötatud aeg arvestatakse õppetöö hulka
  • Õppe ajal saad soodustusi ja toetusi nagu iga teine kutsekooli õpilane
  • Õppe lõpus sooritad kutseeksami ja sa ei pea selle eest tasuma
  • Omandad kutsetunnistuse, mis tõendab sinu erialaseid oskusi


Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab töökohapõhises õppes õppida erialadel: