Toitlustuskorraldus (peakokk)

Õppeliik: 5.taseme kutseõpe 

Nõuded alustamiseks: 4. taseme koka kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu

Õppekavarühm: Turismi-, majutus- ja toitlustusteenindus

Õppeaeg: 1 aasta

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 korda kuus 2 päeva

Õppevorm: mittestatsionaarne õpe

Eriala lühitutvustus: Toitlustuskorralduse eriala lõpetaja omab teadmisi töötamaks peakoka või restorani juhina. Õppetöö käigus omandatakse peakokale vajalikke töövõtteid, arendatakse tema loovust, juhtimisoskust, teadmisi turundamisest, teenindamisest, eritoitumisest,  majandamisest ja karjääriplaneerimisest. Praktilistes tundides õpitakse  valmistama restoranitoite. Praktikale minnakse tunnustatud peakokkade käe alla õpipoisiks.

Õppebaas: Teoreetiline õpe toimub õppeklassides ja praktiline toiduvalmistamise õpe kooli õppeköögis.

Praktikad: Praktika toimub tunnustatud restoranides peakokkade juhendamisel. Praktika kestus on 10 nädalat.

Kutsekvalifikatsioonieksamid: Eriala lõpetajal on võimalus taotleda Meisterkoka, tase 5 kutsekvalifikatsiooni. Eksameid korraldab Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (EHRL), kelle poolt on ka moodustatud eksamikomisjon. Eksam koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.

Õppekava ja rakenduskava

Soovin avaldust esitada!