Majutusettevõtte juhtimine

Õppeliik: 5.taseme kutseõpe, esmaõpe

Nõuded alustamiseks: vähemalt 4. või 5. taseme Hotelliteenindaja kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu

Õppekavarühm:  Turismi-, majutus- ja toitlustusteenindus

Õppeaeg: 6 kuud

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 koolipäeva kuus

Eriala lühitutvustus: Erialal õppimine annab võimaluse töötada majutusasutuses keskastme juhina ja annab algteadmised majutusettevõtte loomiseks. Õppija omandab teadmised karjääriplaneerimisest, turismimajandusest, teenuste disainist ja turundusest, majutusettevõtte juhtimisest ja finantsjuhtimisest. Õpitakse majutusettevõtte erisusi arvestavat personalitööd, lisateenuste, toitlustamise ja majutusteenuste korraldamist. Õppetöö tulemusena valmib äriplaan oma majutusettevõtte loomiseks.

Praktikad: Õpilased läbivad majutusettevõtte juhtimise praktika majutusettevõttes, mis kestab 10 nädalat ja toimub jooksvalt õppetöö kõrval. Juba tööalaga seotud õppijatel arvestab kool erialast töökogemust praktika osana.

Kutsekvalifikatsioonieksamid: Eriala lõpetajal on võimalik taotleda Hotelliteeninduse spetsialist tase 5 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava ja rakenduskava

Soovin avaldust esitada!