Loodusturismi korraldus (giiditöö suunaga)

Õppeliik: kutseõpe 

Nõuded alustamiseks: keskharidus

Õppekavarühm: Turismi-, majutus- ja toitlustusteenindus

Õppeaeg: 2 aastat

Õppevorm: tsükliõpe 1 koolinädal kuus E-R

Eriala lühitutvustus: Kooli lõpetaja omab teadmisi töötamaks puhkemajanduses, turismiinfopunktides, kaitsealadel, teemaparkides ning turismiettevõtetes. Õppetöö käigus õpitakse tundma loomi, taimi, maastikke ja geograafiat ja oma rõõmu looduses viibimisest teistega jagama. Selgeks saavad looduse vahendamise, matkamise ja giiditöö põhitõed. Lihvitakse suhtlemisoskust, meenutatakse maailma ja Eesti kultuurilugu ning õpetatakse looduse ilu ka fotole jäädvustama. Tutvust tehakse  majanduse, ettevõtluse, töökeskkonna, projektijuhtimise, hotellinduse  ja toitlustamisega. Inglise ja soome keele tundides õpitu abiga saavad ületatud ka keelebarjäärid.

Õppebaas:  Teoreetiline õpe toimub õppeklassides ja praktiline õpe looduses. Kevadel toimub 3-päevane looduslaager. Õppeaja jooksul külastatakse muuseume ja turismiga seotud asutusi-ettevõtteid ning tehakse väljasõite loodusesse.

Praktikad: Praktika toimub paralleelselt õppetööga. Esimesel aastal on ette nähtud 11 nädalat ja teisel aastal 9 nädalat erialaga seotud praktilist tegevust. Juba tööalaga seotud õppijatel arvestab kool töökogemust praktika osana.

Edasiõppimise võimalused: Mainori Kõrgkooliga sõlmitud lepingu põhjal on loodusturismi korralduse eriala lõpetanul võimalik kanda üle HKHK-s õpingute jooksul omandatud õppeaineid, mis vastavad valitud erialale kõrgkoolis.

Soovin avaldust esitada!