Raamatupidaja

Õppeliik: 5.taseme kutseõpe, esmaõpe

Nõuded alustamiseks: keskharidus

Õppekavarühm: Äriteenused

Õppeaeg: 2 aastat

Õppevorm: tsükliõpe 1 koolinädal kuus T-L

Eriala lühitutvustus: Raamatupidaja tööks on ettevõtte raamatupidamise korraldamine, sealhulgas arvepidamine kõigi sissetulekute ja väljaminekute üle ning ettevõtte finantsdokumentatsiooni korrasoleku tagamine, samuti kõikide sooritatud finantstehingutest täielike aruannete säilitamine vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele. Väikeettevõtetes võib raamatupidaja tööülesannete hulka kuuluda ka sekretäri- ja personalitöö. Raamatupidaja puutub iga päev kokku numbritega ja see eeldab matemaatilist taipu. Täna­päeval on raamatupidamise hõlbustamiseks enamikus ettevõtetes kasutusel vastavad arvuti­programmid – seega tuleb raamatupidajatel olla kodus ka arvutimaailmas, raamatu­pidamis­programme tunda ja kasutada osata.

Väikeettevõtete raamatupidajad peavad suutma olla partnerid juhtidele juhtimisotsuste tegemisel, selleks õpitakse juhtimisarvestust (finantsanalüüs, ettevõtte rahandus, kulude arvestus ja eelarvestamine). Loomulik osa raamatupidamisõppe juures on maksuseaduste tundmine ja rakendamise oskus.

Õppebaas: Teoreetiline õpe toimub kooli õppe- ja arvutiklassides.  

Praktikad: Praktika kestvus on 20 nädalat ja toimub paralleelselt õppetööga. Juba tööalaga seotud õppijatel arvestab kool erialast töökogemust õppekava osana.

Kutsekvalifikatsioonieksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Raamatupidaja 5. taseme kutsekvalifikatsiooni. Eksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu, kelle poolt on moodustatud ka eksamikomisjon.

Edasiõppimise võimalused: HKHK majandusarvestuse eriala lõpetajatel on võimalus jätkata õpinguid Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis III kursusel või Mainori Kõrgkoolis (kantakse üle kuni 51 AP) ning omandada rakenduskõrgharidus. 

Õppekava ja rakenduskava

Soovin avaldust esitada!