Vastuvõtu- ja majapidamistööde korraldus

TALVINE VASTUVÕTT

Õppeliik: 5.taseme kutseõpe, esmaõpe

Nõuded alustamiseks: nõutav keskharidus ja õppekavarühma 4. taseme kompetentsidele vastav eelnev erialane töökogemus ja/või eelnev õppekava 4. taseme kompetentsidele vastav erialane haridus.

Õppekavarühm: Turismi-, majutus- ja toitlustusteenindus

Õppeaeg: 6 kuud

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 õppepäeva kuus (teisipäeviti) 5 kuu jooksul. 

Õppepäevade ajad:

11. aprill
18. aprill
9. mai
30. mai
6. juuni
5. september
19. september
3. oktoober
24. oktoober
21. november

Eriala lühitutvustus: Erialal õppimine annab võimaluse töötada majutusasutuses keskastme juhina ja annab teadmised majutusasutuse vastuvõtu- ja majapidamistööde korraldamiseks. Õppija omandab teadmised karjääriplaneerimisest, majapidamis- ja vastuvõtutöö korraldusest, toitlustusteenindusest ja Eesti turismigeograafiast.

Loe edasi...

Toitlustuskorraldus (peakokk)

Õppeliik: 5.taseme kutseõpe 

Nõuded alustamiseks: 4. taseme koka kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu

Õppekavarühm: Turismi-, majutus- ja toitlustusteenindus

Õppeaeg: 1 aasta

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 korda kuus 2 päeva

Õppevorm: mittestatsionaarne õpe

Eriala lühitutvustus: Toitlustuskorralduse eriala lõpetaja omab teadmisi töötamaks peakoka või restorani juhina. Õppetöö käigus omandatakse peakokale vajalikke töövõtteid, arendatakse tema loovust, juhtimisoskust, teadmisi turundamisest, teenindamisest, eritoitumisest,  majandamisest ja karjääriplaneerimisest. Praktilistes tundides õpitakse  valmistama restoranitoite. Praktikale minnakse tunnustatud peakokkade käe alla õpipoisiks.

Loe edasi...

Loodusturismi korraldus (giiditöö suunaga)

Õppeliik: kutseõpe 

Nõuded alustamiseks: keskharidus

Õppekavarühm: Turismi-, majutus- ja toitlustusteenindus

Õppeaeg: 2 aastat

Õppevorm: tsükliõpe 1 koolinädal kuus E-R

Eriala lühitutvustus: Kooli lõpetaja omab teadmisi töötamaks puhkemajanduses, turismiinfopunktides, kaitsealadel, teemaparkides ning turismiettevõtetes. Õppetöö käigus õpitakse tundma loomi, taimi, maastikke ja geograafiat ja oma rõõmu looduses viibimisest teistega jagama. Selgeks saavad looduse vahendamise, matkamise ja giiditöö põhitõed. Lihvitakse suhtlemisoskust, meenutatakse maailma ja Eesti kultuurilugu ning õpetatakse looduse ilu ka fotole jäädvustama. Tutvust tehakse  majanduse, ettevõtluse, töökeskkonna, projektijuhtimise, hotellinduse  ja toitlustamisega. Inglise ja soome keele tundides õpitu abiga saavad ületatud ka keelebarjäärid.

Loe edasi...

Majutusettevõtte juhtimine

Õppeliik: 5.taseme kutseõpe, esmaõpe

Nõuded alustamiseks: vähemalt 4. või 5. taseme Hotelliteenindaja kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu

Õppekavarühm:  Turismi-, majutus- ja toitlustusteenindus

Õppeaeg: 6 kuud

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 koolipäeva kuus

Eriala lühitutvustus: Erialal õppimine annab võimaluse töötada majutusasutuses keskastme juhina ja annab algteadmised majutusettevõtte loomiseks. Õppija omandab teadmised karjääriplaneerimisest, turismimajandusest, teenuste disainist ja turundusest, majutusettevõtte juhtimisest ja finantsjuhtimisest. Õpitakse majutusettevõtte erisusi arvestavat personalitööd, lisateenuste, toitlustamise ja majutusteenuste korraldamist. Õppetöö tulemusena valmib äriplaan oma majutusettevõtte loomiseks.

Loe edasi...

Raamatupidaja

Õppeliik: 5.taseme kutseõpe, esmaõpe

Nõuded alustamiseks: keskharidus

Õppekavarühm: Äriteenused

Õppeaeg: 2 aastat

Õppevorm: tsükliõpe 1 koolinädal kuus T-L

Eriala lühitutvustus: Raamatupidaja tööks on ettevõtte raamatupidamise korraldamine, sealhulgas arvepidamine kõigi sissetulekute ja väljaminekute üle ning ettevõtte finantsdokumentatsiooni korrasoleku tagamine, samuti kõikide sooritatud finantstehingutest täielike aruannete säilitamine vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele. Väikeettevõtetes võib raamatupidaja tööülesannete hulka kuuluda ka sekretäri- ja personalitöö. Raamatupidaja puutub iga päev kokku numbritega ja see eeldab matemaatilist taipu. Täna­päeval on raamatupidamise hõlbustamiseks enamikus ettevõtetes kasutusel vastavad arvuti­programmid – seega tuleb raamatupidajatel olla kodus ka arvutimaailmas, raamatu­pidamis­programme tunda ja kasutada osata.

Väikeettevõtete raamatupidajad peavad suutma olla partnerid juhtidele juhtimisotsuste tegemisel, selleks õpitakse juhtimisarvestust (finantsanalüüs, ettevõtte rahandus, kulude arvestus ja eelarvestamine). Loomulik osa raamatupidamisõppe juures on maksuseaduste tundmine ja rakendamise oskus.

Loe edasi...

Maaturismi ettevõtlus

Õppeliik: kutseõpe

Nõuded alustamiseks: keskharidus

Õppekavarühm: Turismi-, majutus- ja toitlustusteenindus

Õppeaeg: 2 aastat

Õppevorm: tsükliõpe 1 koolinädal kuus

Eriala lühitutvustus: Maaturismi ettevõtja kavandab, juhib ja koordineerib turismiteenuseid pakkuva väikeettevõtte tegevust. Ta suhtleb vahetult klientidega, on suhtlus- ja teenindusvalmis. Maaturismi ettevõtja teeb koostööd piirkonna ettevõtetega ning disainib ja turundab maaturismiettevõtte tooteid ja teenuseid.

Loe edasi...

Majutusteenuste korraldus

Õppeliik: kutseõpe 

Nõuded alustamiseks: keskharidus; läbitud majutusteeninduse või hotelliteeninduse õppekava või töökogemus majutuse valdkonnas

Õppekavarühm:  Turismi-, majutus- ja toitlustusteenindus

Õppeaeg: 1 aasta

Õppekorraldus: tsükliõpe 1 koolinädal kuus

Eriala lühitutvustus: Erialal õppimine annab võimaluse töötada majutus- või toitlustusasutuses keskastme juhina ja annab algteadmised majutus-toitlustusettevõtte loomiseks. Õppija omandab teadmised majutus- ja toitlustusasutuse toimimisest, juhtimisest, raamatupidamisest, äriplaani koostamisest, turundusest, dokumendihaldusest ja kvaliteedijuhtimisest. Õpitakse majutusettevõtte erisusi arvestavat personalitööd, lisateenuste, toitlustamise ja majutusteenuste korraldamist. 

Loe edasi...