Pottsepp

Õppeliik: 3.taseme kutseõpe

Nõuded alustamiseks: põhihariduse nõudeta

Õppekavarühm: Ehitus

Õppeaeg: 6 kuud

Õppekorraldus: kokkuleppel õppegrupiga

Eriala lühitutvustus: Pottsepp on ametimees, kes tegeleb ahjude, pliitide ja muude küttekollete ehitamise ja parandamisega. 

Pottsepa õppekava sisaldab teadmisi ja oskusi pottsepatööde tehnoloogiast, materjalidest, soojusvajaduse arvestusi, kütteseadme, korstna ja ühenduslõõri ehitamisest ning pliidi ja soemüüri renoveerimisest.

Õppebaas: Pottsepaõpe toimub HKHK Ehitusmaja vastavaks õppeks ettenähtud ruumides.

Kutsekvalifikatsioonieksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Pottsepp-selli tase 3 kutsekvalifikatsiooni. 

Õppekava ja rakenduskava

 

Soovin avaldust esitada!