Abikokk

Õppetöö toimub kahes koolituskohas:
  • Haapsalu Kutsehariduskeskuses 
  • Tallinnas Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses 


Õppeliik: 3. taseme kutseõpe, esmaõpe 

Nõuded alustamiseks: baashariduse nõudeta ja lihtsustatud õppekava baasil

Õppekavarühm: Majutus-, toitlustus- ja turismiteenindus

Õppeaeg: 1 aasta

Eriala lühitutvustus: Abikoka eriala lõpetaja omab teadmisi, mis on vajalikud töötamiseks koka abilisena. Ta tunneb erinevaid toiduaineid ja oskab valmistada lihtsamaid toite. Tal on köögiseadmete kasutamise, koristamise, hügieeni, klienditeeninduse ja köögitöö alased teadmised. 

Kooli lõpetaja leiab tööd abikokana toitlustusasutustes. Valitud eriala eeldab valmisolekut töötamiseks nädalavahetustel, riiklikel pühadel ja hilisõhtutel.

Praktikad: Praktika toimub 10 nädalat toitlustusettevõttes. 

 

Soovin avaldust esitada! 

Haapsalu Kutsehariduskeskus lisainfo vastuvõtu ja õppetöö kohta: õppe- ja karjäärinõustaja Liina Krips, telefon 5322 9152, meiliaadress This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Tugiteenused - nõustamiskeskuses töötavad psühholoog, sotsiaaltöötaja ning õppe- ja karjäärinõustaja.

 

Õppetöö toimub ka Tallinnas, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses. Lisainfo vastuvõtu kohta www.astangu.ee. Telefon 687 7231 või aadressil This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tugiteenused: Kõigil õppijatel on Astangu keskuses lähtuvalt oma rehabilitatsioonivajadusest võimalus saada tuge järgmistelt rehabilitatsioonispetsialistidelt: füsioterapeut, tegevusterapeut, psühholoog, eripedagoog, logopeed, sotsiaaltöötaja, muusikaterapeut, tööhõivespetsialist. Õppijatel on võimalik kasutada liikumispuudega inimeste vajadustele kohandatud õpilaskodu (sh hooldaja teenuseid), raamatukogu, võimlat ja ujulat. 

Kõiki eriala lõpetajaid toetakse võimetekohasele tööle asumisel!