Üldehitus (kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus)

Õppeliik: kutseõpe

Nõuded alustamiseks: baashariduse nõudeta, vanus vähemalt 17 aastat või lihtsustatud õppekavaga

Õppekavarühm: Ehitus

Õppeaeg: 2 aastat

Eriala lühitutvustus: Ehitaja põhilised tööülesanded on tellistest, looduskividest ja ehitusplokkidest seinte, vaheseinte, kaminate, korstnate, postide, võlvide ehitamine ja remont, tellingute püstitamine, betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonide valmistamine. Lisaks kuuluvad ehitajate tegevusalasse oma töökoha korraldamine, seadmete korrashoid, avade katmine ja piirete paigaldamine. Ehitusalal on oluline koostöö, sest ühe ehitusbrigaadi tegevusest sõltub järgnev ehitusetapp. Töö on tükitöö ja vastavalt tehtud tööle toimub ka tasustamine. 

Õppebaas:  HKHK ehitusmaja võimaldab viia läbi praktilist õppetööd alates müüritööde alustõdedest lõpetades puitkarkassmajade ehitamiseni välja. Ehitustundides on võimalik õppida katuseehitamist, rullmaterjalide paigaldamist seinale, värvimist, teha erinevaid krohvimistöid ning õppida plaatimist. Meie kooli head koostööpartnerid on Knauf, Kiilto ja Wieneberger, kes viivad läbi koostöös erialaõpetajatega tundide raames praktilisi koolitusi.

Praktikad: Praktika kestvus kolme õppeaasta jooksul on 24 nädalat. Igal õppeaastal viibib õpilane 8 nädalat väljaspool kooli ehitusettevõttes, kus ta saab otse praktikajuhendaja käe all täita erinevaid erialaseid ülesandeid. Kõik praktikad lõpevad aruandlusega koolis ja seda hinnatakse.

NB! Õpilastel on vaja välja osta töökombinesoon. 

Lisainfo vastuvõtu ja õppetöö kohta: õppe- ja karjäärinõustaja Liina Krips, telefon 5322 9152, meiliaadress  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Õppekava 

Soovin avaldust esitada!