Kangakudumine

Õppetöö algus veebruaris 2017

Õppeliik: 3. taseme kutseõpe

Nõuded alustamiseks: põhihariduse nõudeta

Õppekavarühm: Disain ja käsitöö

Õppeaeg: 1 aasta

Õppevorm: tsükliõpe 2 korda kuus nädalalõppudel N-L

Eriala lühitutvustus: Kangakudumise õppekava annab teadmised ja oskused  kangakudumiseks käsitelgedel; oskuse valida ja kasutada vastavalt telgkoe tehnikale sobivaid materjale; valmistada kvaliteetseid ja esteetilisi kangaid; kasutada kaasaegseid tehnikaid, töövõtteid ning viimistlusviise.

Loe edasi...

Hotelliteenindaja

UUS ERIALA töökohapõhises õppevormis! 

Õppeliik: 3.taseme kutseõpe

Nõuded alustamiseks: põhihariduse nõudeta

Õppekavarühm: Majutus-, toitlustus- ja turismiteenindus

Õppeaeg: 1 aasta

Õppevorm: töökohapõhine õpe

Eriala lühitutvustus: Hotelliteenindaja on klienditeenindaja majutusteenust pakkuvas ettevõttes. Kuna majutusasutusi on eri suuruse, ülesehituse ja töökorraldusega, siis võivad erineda ka ametinimetused ja ülesanded erinevates masjutusasautustes. Kokku tuleb puutuda erinevate olukordadega ning eri rahvustest klientidega. Teenindajad peavad oma töös lähtuma klientide vajadustest ja soovidest.

Õppekava sisaldab teadmisi ja oskusi majutusest ning toitlustamisest, puhastustöödest ja laomajandusest, toitlustus- ja klienditeenindusest, hotellitubade hooldusest, Eesti turismigeograafiast ning algteadmisi eesti, inglise ja vene keelest.

Loe edasi...

Üldehitus (kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus)

Õppeliik: kutseõpe

Nõuded alustamiseks: baashariduse nõudeta, vanus vähemalt 17 aastat või lihtsustatud õppekavaga

Õppekavarühm: Ehitus

Õppeaeg: 2 aastat

Eriala lühitutvustus: Ehitaja põhilised tööülesanded on tellistest, looduskividest ja ehitusplokkidest seinte, vaheseinte, kaminate, korstnate, postide, võlvide ehitamine ja remont, tellingute püstitamine, betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonide valmistamine. Lisaks kuuluvad ehitajate tegevusalasse oma töökoha korraldamine, seadmete korrashoid, avade katmine ja piirete paigaldamine. Ehitusalal on oluline koostöö, sest ühe ehitusbrigaadi tegevusest sõltub järgnev ehitusetapp. Töö on tükitöö ja vastavalt tehtud tööle toimub ka tasustamine. 

Loe edasi...

Pottsepp

Õppeliik: 3.taseme kutseõpe

Nõuded alustamiseks: põhihariduse nõudeta

Õppekavarühm: Ehitus

Õppeaeg: 6 kuud

Õppekorraldus: kokkuleppel õppegrupiga

Eriala lühitutvustus: Pottsepp on ametimees, kes tegeleb ahjude, pliitide ja muude küttekollete ehitamise ja parandamisega. 

Pottsepa õppekava sisaldab teadmisi ja oskusi pottsepatööde tehnoloogiast, materjalidest, soojusvajaduse arvestusi, kütteseadme, korstna ja ühenduslõõri ehitamisest ning pliidi ja soemüüri renoveerimisest.

Loe edasi...

Tisler

Õppetöö toimub Tallinnas, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses. Lisainfo vastuvõtu kohta www.astangu.ee. Telefon 687 7231 või aadressil  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Õppeliik: kutseõpe

Nõuded alustamiseks: baashariduse nõudeta; sobilik ka põhihariduse lihtsustatud õppekavaga lõpetanutele

Õppekavarühm: Puitmaterjalide töötlus

Õppeaeg: 1,5-2 aastat

Sihtrühm: Tisleri erialal võivad õppima asuda erivajadusega põhihariduseta õppijad või sellest kõrgema haridustasemega õppijad, kelle tervislik seisund võimaldab tisleri erialal töötada. Eeldame huvi puidutöö vastu ning soovi peale lõpetamist erialasele tööle asuda. Õppima asumise eelduseks on vastav soovitus vastuvõtukomisjonilt.

Eriala lühitutvustus: Tisler töötab enamasti mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes valmistades puidust ja puidupõhistest materjalidest mööblit (nt kapid, riiulid, lauad jne), detaile (nt höövelliistud, liimkilp, parkett, mööblidetailid jne) ja teisi puittooteid (nt uksi, aknaid, treppe jne). Tisleritöö eeldab tehnilist taiplikkust, ruumilist kujutlusvõimet, hoolikust, täpsust, koormustaluvust ja vastutustunnet. 

Loe edasi...

Abikokk

Õppetöö toimub kahes koolituskohas:
  • Haapsalu Kutsehariduskeskuses 
  • Tallinnas Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses 


Õppeliik: 3. taseme kutseõpe, esmaõpe 

Nõuded alustamiseks: baashariduse nõudeta ja lihtsustatud õppekava baasil

Õppekavarühm: Majutus-, toitlustus- ja turismiteenindus

Õppeaeg: 1 aasta

Eriala lühitutvustus: Abikoka eriala lõpetaja omab teadmisi, mis on vajalikud töötamiseks koka abilisena. Ta tunneb erinevaid toiduaineid ja oskab valmistada lihtsamaid toite. Tal on köögiseadmete kasutamise, koristamise, hügieeni, klienditeeninduse ja köögitöö alased teadmised. 

Kooli lõpetaja leiab tööd abikokana toitlustusasutustes. Valitud eriala eeldab valmisolekut töötamiseks nädalavahetustel, riiklikel pühadel ja hilisõhtutel.

Loe edasi...