Bürootöötaja

Õppeliik: 4.taseme kutseõpe, kutsekeskharidusõpe

Nõuded alustamiseks: põhiharidus

Õppekavarühm: Äriteenused

Õppeaeg: 3 aastat

Eriala lühitutvustus: Enamlevinud ametinimetused: büroospetsialist, bürooametnik, bürootöötaja, andmesisestaja, kontorispetsialist, tehniline sekretär, üldsekretär.

Bürootöötaja tegeleb organisatsioonis bürootöö ladusa toimimise tagamise, klientide teenindamise ning dokumenditööga (andmete sisestamine, dokumentide paljundamine, skaneerimine jm.).

Bürootöötaja tööülesanded eeldavad enamasti head suhtlemisoskust ja kiiret, paindlikku ning korrektset tegutsemist. Tüüpilisteks bürootöödeks on info edastamine, telefonisuhtlus, dokumentide koostamine, andmesisestus, ametikohtumiste teenindamine jpm. Bürootöötaja teadmised, oskused ja hoiakud mõjutavad organisatsiooni mainet.

Õppebaas: Bürootöötaja teoreetiine õpe toimub kooli õppe- ja arvutiklassides.

Praktikad: Praktika toimub ettevõtete ja ametiasutuste büroodes või kontorites.

Kutsekvalifikatsioonieksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Bürootöötaja tase 4 kutsekvalifikatsiooni. 

Edasiõppimise võimalused: Õpinguid on võimalik jätkata kõrgkoolis või keskhariduse baasil kutseõppeerialadel. Haapsalu Kutsehariduskeskuses on võimalik jätkata õpinguid Raamatupidaja tase 5 õppekaval.

Õppekava ja rakenduskava

Õppetöö toimub ka Tallinnas, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses. Lisainfo vastuvõtu kohta www.astangu.ee. Telefon 687 7231 või aadressil  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tugiteenused: Kõigil õppijatel on Astangu keskuses lähtuvalt oma rehabilitatsioonivajadusest võimalus saada tuge järgmistelt rehabilitatsioonispetsialistidelt: füsioterapeut, tegevusterapeut, psühholoog, eripedagoog, logopeed, sotsiaaltöötaja, muusikaterapeut, tööhõivespetsialist. Õppijatel on võimalik kasutada liikumispuudega inimeste vajadustele kohandatud õpilaskodu (sh hooldaja teenuseid), raamatukogu, võimlat ja ujulat. 

Kõiki eriala lõpetajaid toetakse võimetekohasele tööle asumisel!