Üldehitus (kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus)

Õppeliik: kutsekeskharidusõpe 

Nõuded alustamiseks: põhiharidus
(või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)

Õppekavarühm: Ehitus 

Õppeaeg: 3 aastat

Eriala lühitutvustus: Ehitaja põhilised tööülesanded on tellistest, looduskividest ja ehitusplokkidest seinte, vaheseinte, kaminate, korstnate, postide, võlvide ehitamine ja remont, tellingute püstitamine, betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonide valmistamine. Lisaks kuuluvad ehitajate tegevusalasse oma töökoha korraldamine, seadmete korrashoid, avade katmine ja piirete paigaldamine. Ehitusalal on oluline koostöö, sest ühe ehitusbrigaadi tegevusest sõltub järgnev ehitusetapp. Töö on tükitöö ja vastavalt tehtud tööle toimub ka tasustamine. 

Õppebaas: HKHK ehitusmaja võimaldab viia läbi praktilist õppetööd alates müüritööde alustõdedest lõpetades puitkarkassmajade ehitamiseni välja. Ehitustundides on võimalik õppida katuse ehitamist, värvimist, teha erinevaid krohvimistöid ning õppida betoneerimist. Meie kooli head koostööpartnerid on Knauf, Kiilto ja Wieneberger, kes viivad läbi koostöös erialaõpetajatega tundide raames praktilisi koolitusi. 

Praktikad: Praktika kestvus kolme õppeaasta jooksul on 24 nädalat. Igal õppeaastal viibib õpilane 8 nädalat väljaspool kooli ehitusettevõttes, kus ta saab otse praktikajuhendaja käe all täita erinevaid erialaseid ülesandeid. Kõik praktikad lõpevad aruandlusega koolis ja seda hinnatakse. Tänu headele partneritele välismaal on meie ehitusõpilased saanud osaleda välispraktikal Soome kutseõppeasutustes.

Kutsekvalifikatsioonieksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Müürsepp tase 4 esmase kutsekvalifikatsiooni. Eksami võtab vastu Eesti Ehitusettevõtjate Liidu (EEEL) poolt moodustatud komisjon, mille koosseisu kuuluvad ehitusspetsialistid ja teiste kutseõppeasutuste erialaõpetajad. 

Edasiõppimise võimalused: Tallinna Tehnikakõrgkoolis saavad õpilased jätkata ehitusalaseid õpinguid rakenduskõrgharidusõppes. Sisseastumisel annab lisapunkte kutsekooli lõputunnistus, mis ühtlasi võimaldab paremini konkureerida sisseastumise pingereas. Samuti saavad lisapunkte kutsekooli lõpetajad Tallinna Tehnikaülikooli astumisel, kuid lisaks peavad kandideerijal olema ka sooritatud riigieksamid üldharidusainetes.

Õppekava ja rakenduskava