Tisler (puitmööbli valmistaja)

Õppeliik: 4.taseme kutseõpe, kutsekeskharidusõpe

Nõuded alustamiseks: põhiharidus
(või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)

Õppekavarühm: Puitmaterjalide töötlus

Õppeaeg: 3 aastat

Eriala lühitutvustus: Tisler valmistab, dekoreerib ja remondib puitmööblit, aga ka puidust aknaid, uksi ning treppe. Oma töös kasutab ta erinevaid käsitööriistu ja puidutöötlemise masinaid. Tislerid töötavad enamasti mööblitööstuses ja puidutöötlemise ettevõtetes. Hea tisler võib tulevikus olla hinnatud töömees oma erialal, olla stiilne mööblidisainer või edukas mööblimüüja, mööblirestauraator, tubli meister mööblitööstuses või hoopis tugev tootmisjuht. Heale tislerile on väga olulised täpsus ja korrektsus.

Õppebaas:  HKHK puidumaja on sisustatud 2005.aastal ning võimaldab õppijal omandada kõik baasteadmised nii teoorias kui praktikas. Puiduala kutseõppeks on olemas erinevad puidutöötlemise positsioonpingid nagu frees-, puur-, saag- ja höövelpingid, paksushöövelpink, lihvimisseadmed ja kaasaegsed elektrilised käsitööriistad. Viimistlusruum annab võimaluse õpilastel omandada head praktilised oskused puitmaterjali viimistlustöödeks. Teooriaklassides on võimalik omandada teadmisi puidust kui väärtuslikust materjalist nii õppekirjanduse kui ka huvitavate õppefilmide kaudu. 

Praktikad: Praktika kestvus kolme õppeaasta jooksul on 24 nädalat. Esimese õppeaasta praktikal tutvub õpilane ettevõtte tootmistegevusega ning osaleb lihtsamas praktilises tegevuses. Teisel õppeaastal saab õpilane osaleda rohkem tootmisprotsessis. Kolmanda õppeaasta praktikal on õpilase ülesandeks osalemine tootmistegevuses ja tal on täita juba ka individuaalseid ülesandeid. Kõik praktikad lõpevad aruandlusega koolis ja seda hinnatakse. Praktikaettevõtetena on esindatud erinevad puidutöötlemisettevõtted, nagu näiteks ukse-, akna- või trepitootjad, täispuitmööbli või aiamööbli valmistajad. 
 

Kutsekvalifikatsioonieksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Tisleri III taseme kutsekvalifikatsiooni.  Eksamikomisjon on moodustatud Eesti Mööblitootjate Liidu poolt. Komisjoni kuuluvad mööblitootmisettevõtete spetsialistid ja teiste kutsekoolide kutseõpetajad. Eksam sisaldab nii teoreetilist kui ka praktilist ülesannet. Eksamiks peab tisleri eriala õpilane koostama lõputöö, mille käigus valmib õpilase enda poolt kavandatud ja valmistatud puidust toode (nt kapp, laud jmt). 

Edasiõppimise võimalused: Tisleri eriala lõpetades on õpilastel võimalik edasi õppida meie koolis mööblirestauraatori erialal või jätkata rakenduskõrghariduse omandamist Võrumaa Kutsehariduskeskuses puidutöötlemise erialal.

NB! Õpilastel on vaja välja osta töökombinesoon. 

Õppekava ja rakenduskava

HKHK Nurgakivis

Vilistlane: Martin

Soovin avaldust esitada!