IT-süsteemide nooremspetsialist

Õppeliik: 4.taseme kutseõpe, kutsekeskharidusõpe

Nõuded alustamiseks: põhiharidus
(või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)

Õppekavarühm: Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Õppeaeg: 3 aastat

Eriala lühikirjeldus: Eriala lõpetaja saab ettevalmistuse töötamiseks arvutitehnikuna, help-desk tehnikuna, süsteemiadministraatorina või võrguspetsialistina.

Õppebaas: õppekava rakendamiseks on koolil kaasaegse sisustusega arvutiklassid, kokku ligi 100 arvutit. Sisustatud on õppelabor elektroonika-, võrgu- ja riistvarapraktikate läbiviimiseks. Õppetöös rakendatakse palju e-õppe meetodeid.

Praktikad toimuvad õppeaja jooksul nii koolis kui ettevõtetes. I kursusel on vaatluspraktika ettevõttes, II kursusel elektroonikapraktika koolis. III kursuse koolipraktika toimub koostöös Haapsalu Kolledži IT tudengitega ja IV aastal on pikk ettevõttepraktika. Võrgupraktika raames korraldatakse vähemalt kord aastas Lanparty (võrgupidu).

Kutsekvalifikatsioonieksamid: Kõigil õpilastel on võimalik infotehnoloogia I taseme kutsekvalifikatsiooni omandamiseks sooritada üks EUCIP (European Certificate of Informatic Professionals) valdkonna eksamitest - juhtimine, arendus või haldus. Infotehnoloogia II taseme kutsekvalifikatsiooni omandamiseks tuleb sooritada kõigi kolme valdkonna (juhtimine, arendus ja haldus) eksamid. Eksami edukalt sooritaja saab rahvusvahelise IT-spetsialisti ja Eesti kutsekvalifikatsioonitunnistuse.

Edasiõppimise võimalused: Peale kooli lõpetamist on õpilastel võimalik asuda õppima Haapsalu Kolledžisse multimeediat, Eesti Infotehnoloogia Kolledžisse võrkude arendamist ja administreerimist või Mainori Kõrgkooli infotehnoloogiaerialasid. Ülikoolidega kokkuleppel arvestatakse eelnevat õpikogemust Haapsalu Kutsehariduskeskuse arvutite ja arvutivõrkude erialal.

Õppekava ja rakenduskava 

 

Vilistlane: Ahti

HKHK, Meie kool... (lõputöö, Ronald Must)

VideoCV (lõputöö, Raido Sillaste)


Soovin avaldust esitada!