IT-süsteemide nooremspetsialist

Õppeliik: 4.taseme kutseõppe esmaõpe

Nõuded alustamiseks: vähemalt põhiharidus

Õppekavarühm: Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 korda kuus N-L

Eriala lühikirjeldus: Eriala lõpetaja saab ettevalmistuse töötamiseks arvutitehnikuna, help-desk tehnikuna, süsteemiadministraatorina või võrguspetsialistina.

Praktikad toimuvad õppeaja jooksul nii koolis kui ettevõtetes. I kursusel on elektroonikapraktika koolis, II kursusel võrgupraktika koos Haapsalu Kolledži IT tudengitega ja ettevõttepraktika. 

Õppebaas: õppekava rakendamiseks on koolil kaasaegse sisustusega arvutiklassid, kokku ligi 100 arvutit. Sisustatud on õppelabor elektroonika-, võrgu- ja riistvarapraktikate läbiviimiseks. Õppetöös rakendatakse palju e-õppe meetodeid.

Kutsekvalifikatsioonieksamid: Kõigil õpilastel on võimalik infotehnoloogia I taseme kutsekvalifikatsiooni omandamiseks sooritada üks EUCIP (European Certificate of Informatic Professionals) valdkonna eksamitest - juhtimine, arendus või haldus. Infotehnoloogia II taseme kutsekvalifikatsiooni omandamiseks tuleb sooritada kõigi kolme valdkonna (juhtimine, arendus ja haldus) eksamid. Eksami edukalt sooritaja saab rahvusvahelise IT-spetsialisti ja Eesti kutsekvalifikatsioonitunnistuse.

Õppekava ja rakenduskava

Soovin avaldust esitada!