Tekstiilitöö

Õppeliik:  kutseõpe 

Nõuded alustamiseks: vähemalt põhiharidus

Õppekavarühm: Disain ja käsitöö

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekorraldus: tsükliõpe 1 koolinädal kuus E-R

Eriala lühikirjeldus: Tekstiilitöö eriala õpetamisel lähtume rahvuslikust traditsioonist ning meie jaoks on oluline vastutustundlik tegutsemine traditsiooniliste käsitöötehnikate ja oskuste säilitajana, propageerijana ja taaslõimijana kaasaegsesse tarbekeskkonda. Rahvuslikkuse all peame silmas antud paikkonna traditsioonilisele käsitööle omast värvi-, ornamendi-, materjali- ja tehnoloogiakasutust. Teisisõnu kõiki komponente, mille koosmõjul on sajandite jooksul välja kujunenud eestlaste tarbevarale omane visuaalne keel, mida aktiivselt tunti ja kasutati kuni külaelu moderniseerumiseni.

Praktikad: Praktika kestvus on 20 nädalat, millest 4 nädalat moodustab koolipraktika ja 16 nädalat ettevõttepraktika. Praktika toimub paralleelselt õppetööga.

Kutsekvalifikatsioonieksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Tekstiilkäsitöö selli, tase 4 kutsekvalifikatsiooni. 

NB! Vastuvõtukomisjoni võtta kaasa 2-4 oma tehtud käsitööeset või mapp enda tehtud käsitööesemete piltidega. 

 

Soovin avaldust esitada!