Mööblirestauraator

Õppeliik: kutseõpe

Nõuded alustamiseks: vähemalt põhiharidus

Õppekavarühm: Puitmaterjalide töötlus

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 korda kuus N-L

Eriala lühitutvustus: Hea mööblirestauraator taastab mööbli võimalikult esialgsel kujul ning säilitab selle omapära. Mööblirestauraator töötab puidutöötlemise valdkonna ettevõtetes käsitööriistadega ja põhilistel puidutöötlemismasinatel. Ta oskab koostada ja valmistada mööbli- ja puittooteid, tunneb seadmete ehitust ja tööpõhimõtteid, kasutatavate materjalide omadusi ja toodete kvaliteedile esitatavaid nõudeid. Mööblirestauraatorilt eeldatakse ruumilist kujutlusvõimet, hoolikust, täpsust ja vastutustunnet. 

Õppebaas:  HKHK puidumaja on sisustatud 2005.aastal ning võimaldab õppijal omandada kõik baasteadmised nii teoorias kui praktikas. Puiduala kutseõppeks on olemas erinevad puidutöötlemise positsioonpingid nagu frees-, puur-, saag- ja höövelpingid, paksushöövelpink, lihvimisseadmed ja kaasaegsed elektrilised käsitööriistad. Viimistlusruum annab võimaluse õpilastel omandada head praktilised oskused puitmaterjali viimistlustöödes. Teooriaklassides on võimalik omandada teadmisi puidust kui väärtuslikust materjalist nii õppekirjanduse kui ka huvitavate õppefilmide kaudu. 

Praktikad: Praktika kestvus kahe õppeaasta jooksul on 22 nädalat, kummalgi õppeaastal 11 nädalat. Sel ajal viibib õpilane väljapool kooli ühes mööblirestaureerimis- või puidutöötlemisettevõttes, kus ta tutvub reaalse töökeskkonnaga ja ettevõtte töökorraldusega ning arendab kutseoskusi. Kõik praktikad lõpevad aruandlusega koolis ja seda hinnatakse. 

Kutsekvalifikatsioonieksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Tisleri III taseme kutsekvalifikatsiooni.  Eksamikomisjon on moodustatud Eesti Mööblitootjate Liidu poolt. Komisjoni kuuluvad mööblitootmisettevõtete spetsialistid ja teiste kutsekoolide kutseõpetajad. Eksam sisaldab nii teoreetilist kui ka praktilist ülesannet. Eksamiks peab õpilane koostama lõputöö, mille käigus valmib õpilase enda poolt kavandatud ja valmistatud puidust toode (nt kapp, laud jmt). 

 

Soovin avaldust esitada!