Puit- ja kiviehitiste restauraator

Õppeliik: kutseõpe 

Nõuded alustamiseks: vähemalt põhiharidus

Õppekavarühm: Ehitus

Õppeaeg: 2 aastat

Õppevorm: tsükliõpe 2 korda kuus N-L

Eriala lühitutvustus: Puit- ja kiviehitiste restauraatori põhiliseks rolliks on kultuuripärandi hoidmine eesmärgiga säilitada see praegustele ja tulevastele põlvkondadele. Ta oskab hinnata puit- ja kiviehitiste seisukorda ning sellest tulenevalt teostada ehitiste taastamistöid. Restauraatori eriala eeldab vastutust, täpsust, püsivust ning valmisolekut pidevaks enesetäiendamiseks.

Õppebaas: HKHK ehitusmaja võimaldab erineval moel viia läbi praktilist õppetööd alates müüritööde alustõdedest lõpetades puitkarkassmajade ehitamiseni välja. Ehitustundides on võimalik õppida katuseehitamist, rullmaterjalide paigaldamist, värvimist, teha erinevaid krohvimistöid, õppida plaatimist ja valmistada erinevaid palkmaja tappseotisi.

Praktikad: Praktika kestvus kahe õppeaasta jooksul on 22 nädalat, kummalgi õppeaastal 11 nädalat. Sel ajal viibib õpilane väljapool kooli ühes ehitus- või restaureerimisettevõttes, kus ta tutvub reaalse töökeskkonnaga ja ettevõtte töökorraldusega, arendab kutseoskusi ja tõstab oma kutsealase ettevalmistuse taset ning saab motivatsiooni edasiseks kutsealaseks ettevalmistuseks. Kõik praktikad lõpevad aruandlusega koolis ja seda hinnatakse.

Kutsekvalifikatsioonieksamid:Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Müürsepp tase 4 või Maaler tase 4 esmast kutsekvalifikatsiooni. Eksami võtab vastu Eesti Ehitusettevõtjate Liidu (EEEL) poolt moodustatud komisjon, mille koosseisu kuuluvad ehitusspetsialistid ja teiste kutseõppeasutuste erialaõpetajad. 

Õppekava 

HKHK Nurgakivis

Soovin avaldust esitada!