Lapsehoidja

Töökohapõhises õppevormis septembris 2016

Õppeliik: kutseõpe

Nõuded alustamiseks: vähemalt põhiharidus

Õppekavarühm: Tervishoid ja sotsiaalteenused

Õppeaeg: 1 aasta

Õppevorm: töökohapõhine õpe 

Eriala lühitutvustusLapsehoidjatöö sobib neile, kes on vastutustundlikud, usaldusväärsed ja lastesõbralikud. Lapsehoidja peamiseks ülesandeks on laste hoidmine ja nende eakohane arendamine, lastega tegelemine ja mängimine, turvalise keskkonna tagamine, terviseseisundi jälgimine ja suhtlemine lapsevanematega. Lapse­hoidjate hoole all võib olenevalt töökohast olla ka mitu last. Päevahoius on hoidja hooldada kuni kümme eri vanuses last.

Õppebaas: Teoreetiline õpe toimub kooli õppeklassides, praktiline õpe lasteasutustes.

Praktikad: Praktika kestvus ühe õppeaasta jooksul on kuus kuud. Juba tööalaga seotud õppijad saavad sobivusel sooritada praktika oma töökohas. 

Kutsekvalifikatsioonieksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Lapsehoidja 4. taseme kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava ja rakenduskava