Hooldustöötaja

Õppeliik4.taseme kutseõppe esmaõpe

Nõuded alustamiseks: vähemalt põhiharidus

Õppekavarühm: Tervishoid ja sotsiaalteenused

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 korda kuus N-L

Eriala lühitutvustusHooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiutöötaja. Ta on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks, juhendamiseks ning rehabilitatsiooniks vastava plaani alusel. Tema töö eesmärk on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Hooldustöötaja hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest, juhendab abivajajat funktsionaalsete häirete ja rehabilitatsiooni korral, aidates tervist taastada, saavutada ja säilitada ning toetab teda surma lähenedes.

Hooldustöötaja töötab erineva ea ja kultuuritaustaga inimestega, kes oma elusituatsiooni tõttu või muul põhjusel vajavad abi, hooldust, juhendamist või tuge. Ta lähtub oma töös abivajajast kui tervikust ja tema vajadustest, jõuvarudest, toimetulekuvõimest ning tõekspidamistest iseseisvuse toetamisel. Hooldustöötaja järgib inimõigusi, kutse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid. Ta teeb koostööd ja suhtleb abivajaja, tema lähedaste, sugulaste ja teiste võrgustikutöötajatega. Hooldustöötaja töös on oluline pidev enesetäiendamine ja elukestev õpe.

Õppebaas: Teoreetiline õpe toimub kooli õppeklassides, praktiline õpe  Haapsalu sotsiaal- ja rehabilitatsiooniasutustes.

Praktikad: Praktika kestvus kahe õppeaasta jooksul on 20 nädalat ja toimub paralleelselt õppetööga. Juba tööalaga seotud õppijatel arvestab kool töökogemust praktika osana.

Kutsekvalifikatsioonieksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Hooldustöötaja tase 4 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava ja rakenduskava

Soovin avaldust esitada!