Sadulsepp

Õppeliik: 4.taseme kutseõppe esmaõpe

Nõuded alustamiseks: vähemalt põhiharidus

Õppekavarühm: Puitmaterjalide töötlus

Õppeaeg: 1 aasta

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 korda kuus N-L

Eriala lühitutvustus: 

Hea sadulsepp oskab teha pehmemööblitööstuses massitööna valmistatavaid tooteid, kus valmis šabloonid, lõiked, matriitsid on juba olemas. Tubli meister oskab individuaalkorras eritellimisel mööblit valmistada, kus tuleb valmistada ise matriitsid, võtta lõiked, teha vastavad šabloonid ja lahendada polsterdamist nõudvaid ülesandeid. Sadulsepp tunneb erinevaid materjale, oskab valmistada käsitööna pehmet mööblit, teab renoveerimise ja konstrueerimise protsesse. Eriala omandanu võib töötada kõikides töölülides mida kätkeb endast pehmemööbli valmistamine ja on suuteline läbima kõiki töölülisid, mida nõuab toote valmistamine terviklikult.

Õppebaas:   HKHK puidumaja on sisustatud 2005.aastal ning võimaldab õppijal omandada kõik baasteadmised nii teoorias kui praktikas. Puiduala kutseõppeks on olemas erinevad puidutöötlemise positsioonpingid nagu frees-, puur-, saag- ja höövelpingid, paksushöövelpink, lihvimisseadmed ja kaasaegsed elektrilised käsitööriistad. Sadulsepatöödeks on sisse viidud eraldi õpperuum, kus on loodud töökohad praktiliseks õppeks. Teooriaklassides on võimalik omandada teadmisi puidust kui väärtuslikust materjalist nii õppekirjanduse kui ka huvitavate õppefilmide kaudu. 

Praktikad:  Praktika kestvus ühe õppeaasta jooksul on 11 nädalat. Sel ajal viibib õpilane väljapool kooli ühes puidutöötlemisettevõttes, kus ta tutvub reaalse töökeskkonnaga ja ettevõtte töökorraldusega ning arendab kutseoskusi. Praktika lõpeb aruandlusega koolis ja seda hinnatakse. 

HKHK Nurgakivis

Soovin avaldust esitada!