Puhastusteenindaja juhendaja

 

Õppeliik: 4.taseme kutseõpe, esmaõpe

Õpingute alustamise tingimus:puhastusteenindaja 3 tasemele vastavad tööoskused

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppeaeg: 6 kuud

Eriala lühitutvustus: Puhastusteenindaja juhendaja oskab vastavalt olukorrale kasutada kaasaegseid puhastusmeetodeid, seadmeidt ja -vahendeid. Ta mõõdistab puhastustööde vajaduse ja koostab puhastusplaane. Ta juhendab ettevõttes  puhastusteenindajaid.

Põhiõpingute moodulid

  • Karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused

  • Puhastamine ja koristamine

  • Koristustööde mõõdistamine

  • Eripuhastustööd

Õppebaas: Teoreetiline õpe toimub kooli õppeklassides, praktiline õpe ettevõtetes praktikajuhendaja juhendamisel.

Praktikad:  Praktika kestvus ühe õppeaasta jooksul on 4 nädalat. Juba tööalaga seotud õppijad saavad sobivusel sooritada praktika oma töökohas.

Kutsekvalifikatsioonieksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda puhastusteenindaja juhendaja 4 taseme kutsekvalifikatsiooni.