Puhastusteenindaja

Töökohapõhises õppevormis sügisel 2017


Õppeliik: 3. taseme kutseõpe, esmaõpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppeaeg: 6 kuud

Eriala lühitutvustus: Iga asutus vajab puhastusteenindajat, kes vastutab ruumide korrashoiu eest. Puhastusteenindaja tööülesannete hulka kuuluvad ruumide ja pindade puhastamine ning hooldamine. Ta puhastab ruume, põrandaid, vaipu, klaas- ja peegelpindu, koristab laudu ja riiuleid, kastab ja hooldab lilli, õhutab ruume jmt. Isikuomadustest on tähtsad suhtlemisoskus, stressitaluvus, õpivalmidus, vastutustunne ja usaldatavus. Puhastusteenindaja on korraarmastaja inimene.

Põhiõpingute moodulid

  • Karjääri planeerimine

  • Puhastamine ja koristamine

  • Tekstiilide hooldamine

  • Kinnistu heakorratööd


Õppebaas: Teoreetiline õpe toimub kooli õppeklassides, praktiline õpe ettevõtetes ja asutustes praktikajuhendaja juhendamisel.

Praktikad: Praktika kestvus ühe õppeaasta jooksul on 6 kuud. Juba tööalaga seotud õppijad saavad sobivusel sooritada praktika oma töökohas.

Kutsekvalifikatsioonieksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Puhastusteenindaja tase 3 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava ja rakenduskava

Soovin avaldust esitada!