Bürootöötaja

Õppeliik: 4.taseme kutseõpe, kutsekeskharidusõpe

Nõuded alustamiseks: põhiharidus

Õppekavarühm: Äriteenused

Õppeaeg: 3 aastat

Eriala lühitutvustus: Enamlevinud ametinimetused: büroospetsialist, bürooametnik, bürootöötaja, andmesisestaja, kontorispetsialist, tehniline sekretär, üldsekretär.

Bürootöötaja tegeleb organisatsioonis bürootöö ladusa toimimise tagamise, klientide teenindamise ning dokumenditööga (andmete sisestamine, dokumentide paljundamine, skaneerimine jm.).

Bürootöötaja tööülesanded eeldavad enamasti head suhtlemisoskust ja kiiret, paindlikku ning korrektset tegutsemist. Tüüpilisteks bürootöödeks on info edastamine, telefonisuhtlus, dokumentide koostamine, andmesisestus, ametikohtumiste teenindamine jpm. Bürootöötaja teadmised, oskused ja hoiakud mõjutavad organisatsiooni mainet.

Loe edasi...

Kodumajandus

Puhastus- ja koduteenindust on võimalik õppida Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses tööõppekursuse raames. Tööõppekursused viiakse läbi tööalase koolitusena ning õppijatele ei laiene kutseõppeasutuste õpilastele mõeldud toetused ja soodustused.


--------

Õppeliik: kutsekeskharidusõpe

Nõuded alustamiseks: põhiharidus lihtsustatud õppekava alusel
(või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppeaeg: 3 aastat

Eriala lühitutvustus: Kodumajanduse erialal õppija omandab oskused töötamiseks toitlustusvaldkonnas abitöölisena või puhastusteenindajana. Õppe käigus pööratakse tähelepanu sotsiaalsete oskuste arendamisele, iseseisvalt elus hakkama saamisele, arendatakse loovust  ja õpetatakse üldhariduslikke õppeaineid. Õpitakse oma tööd organiseerima, tegema meeskonnatööd, väärtustama  tervislikku eluviisi, austama ümbritsevat keskkonda.  Toimuvad praktilised tunnid käelise tegevuse arendamiseks.

Loe edasi...

Kokk

Õppeliik: 4.taseme kutseõpe, kutsekeskharidusõpe

Nõuded alustamiseks: põhiharidus
(või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)

Õppekavarühm: Turismi-, majutus- ja toitlustusteenindus

Õppeaeg: 3 aastat

Eriala lühitutvustus:Kokk valmistab maitsvat toitu erinevaid toiduaineid kokku sobitades ja erinevaid kuum- ning külmtöötlemise võtteid kasutades. Kokk teeb toitudele retseptid ja  valmistab roogi retsepti  järgi ning serveerib neid isuäratavalt ning kunstipäraselt pidades silmas tunnustatud serveerimisnõudeid. Kokatöö on meeskonnatöö, mille juures ta arvestab klientide soovidega, tegutseb eetiliselt ja esteetiliselt. Kokal on arenenud ilumeel ning hea värvi-, maitse- ja lõhnataju. Koka töö eeldab valmisolekut töötada ka puhkepäevadel, riiklikel pühadel, õhtusel ja öisel ajal.

Loe edasi...

Üldehitus (kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus)

Õppeliik: kutsekeskharidusõpe 

Nõuded alustamiseks: põhiharidus
(või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)

Õppekavarühm: Ehitus 

Õppeaeg: 3 aastat

Eriala lühitutvustus: Ehitaja põhilised tööülesanded on tellistest, looduskividest ja ehitusplokkidest seinte, vaheseinte, kaminate, korstnate, postide, võlvide ehitamine ja remont, tellingute püstitamine, betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonide valmistamine. Lisaks kuuluvad ehitajate tegevusalasse oma töökoha korraldamine, seadmete korrashoid, avade katmine ja piirete paigaldamine. Ehitusalal on oluline koostöö, sest ühe ehitusbrigaadi tegevusest sõltub järgnev ehitusetapp. Töö on tükitöö ja vastavalt tehtud tööle toimub ka tasustamine. 

Loe edasi...

Ehitusviimistlus

Õppeliik: 4.taseme kutseõpe, kutsekeskharidusõpe

Nõuded alustamiseks: põhiharidus
(või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)

Õppekavarühm: Ehitus 

Õppeaeg: 3 aastat

Eriala lühitutvustus: Ehitusviimistlejad töötavad ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes, kus nad tegelevad ehituspindade lõppviimistlemisega. Nad krohvivad, pahteldavad, värvivad, tapeedivad ja plaadivad hoonete sise- ja välispindu. Eeldatavad isikuomadused on koostöövalmidus, kannatlikkus, täpsus ning hoolikus. Ehitusalal on oluline koostöö, sest ühe ehitusbrigaadi tegevusest sõltub järgnev ehitusetapp. Töö on tükitöö ja vastavalt tehtud tööle toimub ka tasustamine.

Loe edasi...

Tisler (puitmööbli valmistaja)

Õppeliik: 4.taseme kutseõpe, kutsekeskharidusõpe

Nõuded alustamiseks: põhiharidus
(või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)

Õppekavarühm: Puitmaterjalide töötlus

Õppeaeg: 3 aastat

Eriala lühitutvustus: Tisler valmistab, dekoreerib ja remondib puitmööblit, aga ka puidust aknaid, uksi ning treppe. Oma töös kasutab ta erinevaid käsitööriistu ja puidutöötlemise masinaid. Tislerid töötavad enamasti mööblitööstuses ja puidutöötlemise ettevõtetes. Hea tisler võib tulevikus olla hinnatud töömees oma erialal, olla stiilne mööblidisainer või edukas mööblimüüja, mööblirestauraator, tubli meister mööblitööstuses või hoopis tugev tootmisjuht. Heale tislerile on väga olulised täpsus ja korrektsus.

Loe edasi...

IT-süsteemide nooremspetsialist

Õppeliik: 4.taseme kutseõpe, kutsekeskharidusõpe

Nõuded alustamiseks: põhiharidus
(või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)

Õppekavarühm: Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Õppeaeg: 3 aastat

Eriala lühikirjeldus: Eriala lõpetaja saab ettevalmistuse töötamiseks arvutitehnikuna, help-desk tehnikuna, süsteemiadministraatorina või võrguspetsialistina.

Loe edasi...

Majutusteenindus (spaa- ja iluteeninduse suunaga)

Õppeliik: 4.taseme kutseõpe, kutsekeskharidusõpe

Nõuded alustamiseks: põhiharidus
(või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)

Õppekavarühm: Turismi-, majutus- ja toitlustusteenindus

Õppeaeg: 3 aastat

Eriala lühitutvustus: Majutusteenindaja võib töötab erinevates majutusasutustes kas vastuvõtuleti töötajana, konverentsiteenindajana, korruse perenaisena, restoraniteenindajana, spaa-, toa- ja puhastusteenindajana või leida tööd ilumaailmas. Majutusteenindajal on algteadmised klassikalisest massaažist, käte ja jalgade hoolitsustest, jumestamisest ja juuste seadmisest. Klientide teenindamisel on oluline suhtlemisoskus, pingetaluvus, oskus kiiresti leida parimaid lahendusi probleemolukordade lahendamiseks ja hea väljendus- ning võõrkeelteoskus. Majutusasutuse kliendid vajavad teenindamist kogu ööpäeva, seetõttu on hotelliteenindaja töö graafiku alusel ja sageli ka öösel, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel.

Loe edasi...

Tarkvaraarendaja

 

Õppeliik: 4.taseme kutseõpe, kutsekeskharidusõpe

Nõuded alustamiseks: põhiharidus
(või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)

Õppekavarühm: Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Õppeaeg: 3 aastat

Sihtrühm: Sihtrühmaks on erivajadustega inimesed, kes on omandanud põhihariduse põhikooli riikliku õppekava alusel ning kelle tervislik seisund võimaldab tarkvaraarendaja erialal töötamist. Õppima võivad tulla ka juba keskhariduse omandanud inimesed.

Eriala lühitutvustus: Tarkvaraarendaja põhiliseks tööks on tarkvara lähtekoodi kirjutamine. Tarkvaraarendaja kirjutab tarkavara lähtekoodi vastavalt väljatöötatud ja kokkulepitud disainile. Tema põhilised tööülesanded on teenustaseme haldus, toote või projekti kavandamine, rakenduse projekteerimine, kavandamine ja väljatöötamine, süsteemide integreerimine, testimine, lahenduse kasutuselevõtt, dokumentatsiooni koostamine, riskide hindamine ja maandamine, protsessi täiustamine ja infoturbe haldamine. 

Tarkvaraarendaja töö eeldab analüütilist ja loovat tehnilist mõtlemist ja meeskonnatöö oskust.

Loe edasi...