Dokumendid

Dokumendi nimetus Tüüp Kuupäev
Kooli põhimäärus dokument  30.06.2016
Koolipere kodukord juhend  08.09.2016
Õppekorralduseeskiri juhend  31.08.2015
Kirjalike tööde koostamine ja vormistamine dokument  07.01.2014
Õppetoetuse kord dokument  29.08.2014
Eritoetuse kord  dokument 7.09.2016
Õpilaskodu majutamise eeskiri dokument  7.09.2016

Sõidukulu hüvitamise kord

juhend   7.09.2016

Täiskasvanute koolituskursuste eeskiri

 dokument  07.09.2016

Koolilõuna kord

dokument 07.09.2016

Vastuvõtukomisjoni kord

juhend 10.04.2014

Õpilaste vastuvõtu kord

juhend 29.08.2014

Õpilaste vastuvõtu kord (Astangu)

juhend 07.09.2016
VÕTA kord juhend 31.08.2015
Praktikakorralduse juhend  juhend

29.08.2014

Praktikapäevik  juhend

29.08.2014

Praktikaaruande koostamise juhend

dokument  02.09.2014 

Arenguvestluse läbiviimise kord

dokument  07.09.2016

Õppetöö päeviku täitmise kord

dokument 23.09.2014

Praktika käsiraamat

juhend 29.09.2014

Lõputööde koostamise kord

juhend 16.03.2016

Töökohapõhise õppe kord

dokument  06.09.2016 

 

Blanketid ja avaldused

Dokumendi nimetus

Tüüp

Kuupäev

Taotlus individuaalsele õppekavale üleviimiseks avaldus

27.09.2012

Õpilase eneseanalüüsi küsimustik arenguvestluseks dokument 27.09.2012

Sõidusoodustuse taotlemise avaldus

avaldus

27.09.2012

Ringkäiguleht

blankett

29.08.2014

Eritoetuse taotlemise avaldus

 avaldus 22.01.2014

Taotlus eritoetuse saamiseks sõidukulude erakorralise hüvitamise põhjusel

avaldus  1.02.2016