Sissejuhatus

iDevice ikoon Õpiobjekti koostas

 

Nimi

Uve Uustalu
Töökoht Haapsalu Kutsehariduskeskus
Amet Ehituse-,puidu- ja käsitöö osakonnajuhataja


Kaasaegses mööblitööstuses kasutatakse väga palju erinevaid materjale. Üheks selliseks on liimpuitkilbid, mis on mõeldud näiteks lamineeritud puitlaastplaatidele alternatiiviks mööbli valmistamiseks ning käsitööks ka kodu sisustamisel. Kodumaine tööstus pakub meile põhiliselt männi, kuuse ja kase liimpuitkilpe. Vastavalt vajadusele on võimalik valmistada ka eri mõõtudega liimpuitkilpe.

Allpool toodud tabelis on näha standardsed mõõdud, mida meie tootjad pakuvad:

Liimpuitkilp mänd
18 x 200 x 1200/1500/2000/2500
18 x 300 x 800/1000/1200/2000/2500/3000
18 x 400 x 8001200/1600/2000
18 x 450 x 1500
18 x 600 x 800/1200/2000/25/00/3000
28 x 300 x 1200/2500/3000
28 x 400 x 2500
28 x 600 x 2500/3000
28 x 800 x 2500
38 x 300 x 1000/1600/2500/3000
38 x 400 x 1600
38 x 600 x 1000/1600/2500/3000
38 x 800 x 2500
40 x 280 x 4500
Liimpuitkilp kuusk
18 x 200 x 800/1200/2000
18 x 300 x 800/1000/1200
18 x 400 x 1200
18 x 600 x 2000/2500
Liimpuitkilp kask
20 x 200 x 800/1600/2000
20 x 300 x 800/1600/2000
20 x 400 x 800/1600/2000

*allikas: Puumerkki AS kodulehekülg

 

iDevice ikoon Õpiobjekti kirjeldus

 

Järgnev õpiobjekt aitab õppijal paremini omandada konkreetset alateemat kasutades selleks iseseisva töö võimalusi e-keskkonnas. Aitab õppijal ette valmistuda tehnoloogilise protsessi teostamiseks erialasel lõputööl nii teoorias, kui praktikas, tisleri eriala omandamiseks. Analüüsida oma tegevust. Oskab hinnata võimalike riske puidutöötlemisseadmetega töötamisel.

Käesolevas õpiobjektis käsitletakse järgmiseid teemasid:

[1] Materjali valik, põhimõtted

[2] Liimpuitkilbi koostamise põhimõtted

[3] Tehnoloogilise protsessi kirjeldus (sh. tööohutusnõuete kirjeldus vähemalt ühel seadmel)

[4] Materjali kulu arvutus (tehnoloogilise kaardi koostamine)

Tutvume kahe (sileservseotis ja veederseotis) erineva moodusega kuidas saab valmistada liimpuitkilpe. Õpime tundma termineid ja saame ülevaate materjali arvutamise käikudest vastavalt lähteülesannetele.

Lähemalt vaatame sileservseotisega liimpuitkilbi valmistamist.