Vocabulary

iDevice ikoon Vocabulary

Study the given vocabulary to better your understanding of the texts about embroidery. Clicking on the English words you will listen the pronunciation
Õpi selgeks allolev sõnavara, see on Sulle abiks tikkimisega seotud tekstide mõistmisel. Klikkides inglisekeelsele sõnale kuuled sõna hääldust.

embroidery stitches - tikkimispisted
needle - nõel
thread - niit
fabric - kangas
buttonhole stitch - nööpaugupiste, sämppiste
chain stitch - ahelpiste, linnusilmapiste
cross-stitch - ristpiste
unstitch - pistet harutama
eclipse - varjutus
decorate - kaunistama
wall hanging - seinavaip
quilt - kokku traageldama, teppima
single stitch - üksik piste
row of stitches - pisterida
smooth - pehme (sile ühlane pind)
side-by-side stiches - piste-piste kõrval
shading - varjutus
filling stitch - täitepiste , madalpiste
eight-pointed star - kaheksakand
bullion knots - sõlmpiste rokokoo tikand / rooside tikand
chain stitch - ahelpiste, linnusilmapiste
french knot - sõlmpiste
running stitch - eelpiste
stem stitch- varspiste - rope stitch
fly stitch - varesjalg piste
filling stitch - hääbepiste ja madalpiste /nõelamaal
straight stitch - mähkpiste,
backstitch - tikkpiste
herringbone stitch - aedpiste
Romanian couching - sidepiste
drawnwork - pilutamine


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License