Prantsuse-Eesti restoraniköögi sõnastik (õpiobjekt 0,1ÕN)

Prantsuse-Eesti restoraniteeninduse sõnastik (õpiobjekt 0,1ÕN)

Toitlustusvaldkonna erialadele
Aili Tervonen
Haapsalu Kutsehariduskeskus
2012

Eesmärk:

  • prantsuse keelsete restoraniköögi terminite hääldamise õppimine
  • prantsuse keelsete restoraniteeninduse terminite hääldamise õppimine
  • erialase sõnavara kinnistamine

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.

Leave a Reply